apology - gaslight - my wife gf is Asian, grow up you oversensitive, you are racist, I was paying homage, you misunderstood I didn't mean it, it's our nation's humor, public relations statement, I don't see race we're all one


 • administrators

  start

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian
  apology - gaslight - grow up you oversensitive
  apology - gaslight - I was paying homage
  apology - gaslight - our nation’s humor
  apology - gaslight - public relations statement
  apology - gaslight - you are racist
  apology - gaslight - you misunderstood I didn’t mean it
  apology - gaslight - I don’t see race we all one


 • administrators

  apology and afwm achievement - my wife gf is Asian, anti Asian - kw Benjamin Abram, assistant attorney general - Guam official’s racist remarks stir Filipino community [2012] [usa] [guam] [Philippines] [final]+.pdf

   

  Guam official’s racist remarks stir Filipino community | INQUIRER.net
  http://globalnation.inquirer.net/34735/guam-officials-racist-remarks-stir-filipino-community

   

  Notes

  The Assistant Attorney General (AAG) of Guam is in hot water after an anonymously posted YouTube video revealed alleged racist remarks he made towards the local Filipino community. The Philippine Consul General’s Office plans to meet with the Guam Bar Association to find out whether or not AAG Ben Abram’s remarks warrant an ethics complaint

  Abrams, whose wife is a Filipina, said the remarks were taken out of context.

  The Consul General Mangibin further added statistics from an English proficiency test done by Pearson Talent Assessment showing Filipinos ranked top over Latin America, East Europe and India, according to KUAM.

   


   

  UqdIMF7.jpg
  plOILVd.jpg

   


   

  There are no translations for this entry…

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa], [china] [japan] [nk] can add many more, [philippines], [guam]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, pro white supremacy Floyd Raymond Looker attempts to blow up FBI Buildings ‘He stressed that he was not a racist, and pointed to his Asian wife as proof’ [1996] [usa] [final]+.pdf

   

  1996: Floyd Raymond Looker attempts to blow up FBI Buildings. “He stressed that he was not a racist, and pointed to his Asian wife as proof. “ – an aggregate website devoted to exploring the darker, sociological implications of the world’s greatest imbalance of interracial and intercultural relationships.
  https://halfasian.org/2017/02/02/1996-floyd-raymond-looker-attempts-to-blow-up-fbi-buildings-he-stressed-that-he-was-not-a-racist-and-pointed-to-his-asian-wife-as-proof/

   

  Notes

  Floyd Raymond Looker attempts to blow up FBI Buildings. 'He stressed that he was not a racist, and pointed to his Asian wife as proof. ’

  Note: The concept of the fringe, conspiracy theorist white male with an Asian wife has entered into the realm of popular memes. Floyd Raymond Looker is a Caucasian man.

   


   

  2RsRNKF.jpg
  9YZoczt.jpg
  WsXUREI.jpg

   


   

  Chinese

  弗洛伊德雷蒙德Looker是一名白人男子。 他试图摧毁联邦调查局的建筑物。 联邦调查局=高层政府执法。

  他说他不是种族主义者。 他说他的亚裔妻子是证明。

  注:这个借口是超常见的。 有很多高加索人与亚洲的妻子。 他们声称不是种族主义者。 然而他们是种族主义者。 亚洲女性的社会地位几乎为零。 他们的社会地位不会更糟。

   


   

  Korean

  플로이드 레이먼드는 백인 남자입니다. 그는 FBI 건물을 파괴하려했습니다. FBI = 고위 정부 법 집행.

  그는 인종 차별 주의자가 아니라고 말했다. 그는 아시아 인 아내가 증거가된다고 말했다.

  참고 :이 변명은 매우 일반적입니다. 아시아계 아내를 가진 백인 남성이 많이 있습니다. 그들은 인종 차별적이라고 주장하지 않습니다. 그러나 그들은 인종 차별 주의자입니다. 아시아 여성의 사회적 지위는 거의 제로입니다. 그들의 사회적 지위는 악화 될 수 없습니다.

   


   

  Japanese

  フロイド・レイモンド・ルッカーは白人男性です。 彼はFBIの建物を破壊しようとしました。 FBI =高水準の政府法執行機関。

  彼は人種差別主義者ではないと言いました。 彼はアジア人の妻が証拠だと言った。

  注:この言い訳は非常に一般的です。 アジア人の妻を持つ多くの白人男性がいます。 彼らは人種差別主義者ではないと主張する。 しかし彼らは人種差別主義者です。 アジアの女性の社会的地位はゼロに近い。 彼らの社会的地位は悪化することはありません。

   


   

  Vietnamese

  Floyd Raymond Looker là một người đàn ông da trắng. Ông đã cố gắng để phá hủy tòa nhà FBI. FBI = thực thi pháp luật cao cấp phủ.

  Ông nói ông đã không phải là một phân biệt chủng tộc. Ông nói rằng người vợ Châu á bằng chứng.

  Lưu ý: Các lý do này là siêu phổ biến. Có rất nhiều người đàn ông da trắng với một người vợ Châu á. Họ yêu cầu bồi thường không được phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, chúng là phân biệt chủng tộc. Tình trạng xã hội của phụ nữ châu á là gần bằng không. Tình trạng xã hội của họ không có thể tồi tệ hơn.

   


   

  Filipino-tagalog

  Si Floyd Raymond Looker ay isang lalaking Caucasian. Sinubukan niyang sirain ang mga gusali ng FBI. FBI = mataas na antas ng pagpapatupad ng batas ng pamahalaan.

  Sinabi niya na hindi siya isang racist. Sinabi niya na ang kanyang Asian asawa ay patunay.

  Tandaan: Ang dahilan na ito ay sobrang karaniwan. Maraming Caucasian na lalaki na may Asyanong asawa. Inaangkin nila na hindi racist. Ngunit ang mga ito ay racists. Ang katayuan sa panlipunan ng kababaihan ng Asya ay malapit sa zero. Ang kanilang katayuan sa lipunan ay hindi maaaring maging mas masahol pa.

   


   

  Khmer

  Floyd Raymond Looker គឺជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ គាត់បានព្យាយាមបំផ្លាញអគារ FBI ។ FBI = ការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្រិតខ្ពស់។

  គាត់និយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេ។ គាត់និយាយថាប្រពន្ធអាស៊ីរបស់គាត់គឺជាភស្តុតាង។

  ចំណាំ: លេសនេះគឺជារឿងធម្មតា។ មានជនជាតិស្បែកសជាច្រើននាក់ដែលមានប្រពន្ធជនជាតិអាស៊ី។ ពួកគេអះអាងថាមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេ។ ប៉ុន្ដែពួកគេជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ស្ថានភាពសង្គមរបស់ស្ត្រីអាស៊ីនៅជិតសូន្យ។ ស្ថានភាពសង្គមរបស់ពួកគេមិនអាចកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ទេ។

   


   

  Lao

  Floyd Raymond Looker ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ລາວພະຍາຍາມທໍາລາຍອາຄານ FBI. FBI = ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານສູງ.

  ລາວເວົ້າວ່າລາວບໍ່ແມ່ນ racist. ລາວບອກວ່າພອນລະຢາຂອງລາວເປັນຫຼັກຖານ.

  ຫມາຍເຫດ: ການແກ້ຕົວນີ້ແມ່ນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປ. ມີຜູ້ຊາຍ Caucasian ຫຼາຍຄົນທີ່ມີເມຍອາຊີ. ພວກເຂົາອ້າງວ່າບໍ່ເປັນ racist. ແຕ່ພວກມັນແມ່ນ racists. ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຂອງແມ່ຍິງເອເຊຍແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບສູນ. ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.

   


   

  Thai

  ฟลอยด์ เรย์มอนด์ ดูเป็นคนผิวขาวผู้ชาย เขาพยายามที่จะทำลายอาคาร FBI FBI = ระดับรัฐบาล การบังคับใช้กฎหมาย

  เขาบอกว่า เขาไม่ใช่พวกเหยียดผิว เขาบอกว่าภรรยาของเขาในเอเชียคือข้อพิสูจน์

  หมายเหตุ : ขอโทษนี่มันซูเปอร์ทั่วไป มีผู้ชายผิวขาวมากที่มีภรรยาเอเชีย พวกเขาอ้างว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ แต่พวกเขาจะ racists . หญิงเอเชีย สถานะทางสังคม คือ ใกล้ศูนย์ สถานะทางสังคมของพวกเขา จะไม่แย่ไปกว่านี้

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, afwm achievement - pro white supremacy, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, pro white supremacy - kw Roger Grigsby - Boycott closes popular Santa Cruz restaurant, owner defends David Duke donations [2017] [usa] [final]+.pdf

   

  Boycott closes popular Santa Cruz restaurant, owner defends David Duke donations
  http://www.mercurynews.com/2017/08/31/boycott-closes-popular-santa-cruz-restaurant-owner-defends-david-duke-donations/
   

  Notes

  Roger Grigsby, owner of O’mei Szechuan Chinese Restaurant, said on Wednesday that he made several donations adding up to $500 to the U.S. Senate campaign of Louisiana’s David Duke during his unsuccessful 2016 run. Duke served as a Ku Klux Klan leader from 1974 to 1978. Grigsby said he has been dealing with “political terror” and an “attack” on his business as word of his donations has spread from an alternative news site to a business review site to neighborhood discussion boards and blogs.

  Note: Roger Grigsby is a Caucasian man.

  “They spread the gossip, they spread it as if it’s truth. All the things they called me: white supremacist, neo-Nazi, KKK — it’s all bullshit,” Grigsby said by phone. "My girlfriend and my former wife were both Chinese.

  The issue of Grigsby’s donations comes in the wake of the Aug. 12 violent clashes between a white nationalist rally and counter-protesters in Charlottesville, Virginia, that left one dead. Grigsby, who also made several donations adding up to $500 to the “Trump Make America Great Again Committee,” according to public campaign disclosure listings on the U.S. Federal Election Commission website fec.gov, defended his support of Duke’s campaign.

  Duke has served as founder of the now-defunct European-American Unity and Rights Organization

  He is also a convicted felon

  Grigsby, 67, described himself as the restaurant’s “basically retired” owner

  Grigsby said several of his wait staff employees quit after hearing of his campaign donations, then went on to post negative comments to O’mei’s Yelp page.

   


   

  N8oo2Mh.jpg
  iOxGwwT.jpg
  0DZmnna.jpg

   


   

  Chinese

  欧美四川中餐馆遭到抵制。

  抵制是对所有者种族主义的反应。老板是罗杰格里格斯比。他捐赠给一个强大的种族主义者。种族主义者被命名为大卫杜克。大卫是三K党领袖。 Ku Klux Klan是美国最大的白人至上主义者集团。大卫杜克是他们1974年至1978年间的领导人。大卫杜克是一名定罪的罪犯。

  白人民族主义者=种族主义者=白人至上主义者= alt right = neo Nazi。 =种族现实主义者=科学种族主义=最右边=右翼

  罗杰Grigsby是一名白人男子。他来自美国。他今年67岁。
  大卫杜克也是一名高加索人。他来自美国。他也是67岁。

  罗杰格雷格斯比捐赠给唐纳德特朗普支持小组。唐纳德特朗普是美国总统。唐纳德特朗普是另一个极端的种族主义者。唐纳德特朗普是一位白人至上主义者。唐纳德特朗普是一名白人男子。

  罗杰格里格斯比说他遭到了袭击。他说他遭到政治恐怖袭击。他说他的生意受到传言的“攻击”。

  他们传播八卦。他们称我为白人至上主义者。他们称我为新纳粹分子。他们称我为KKK。这是一个谎言。我的女朋友是中国人。我的前妻是中国人。 - 罗格Grigsby

  注意:这是种族主义高加索人的一个非常普遍的借口。他们说我的妻子是亚洲人,所以我不是种族主义者。这是100%的错误。只有种族主义者捐钱给白人至上主义者。请参阅halfasian.org和https://www.reddit.com/r/Hapas/top。有成千上万的例子。许多种族主义的高加索男人“爱”亚洲女性。这些亚洲女性绝大多数都没有标准。

  Roger Grigsby说几名员工辞职。员工对他的种族主义感到愤怒。

   


   

  Korean

  O’mei Szechuan 중식당은 보이콧에 시달렸다.

  불매 운동은 주인의 인종 차별에 대한 반응이었다. 소유자는 Roger Grigsby입니다. 그는 강력한 인종 차별 주의자들에게 기부했습니다. 인종 차별 주의자는 데비드 공작이라고 지명된다. David는 Ku Klux Klan의 리더였습니다. Ku Klux Klan은 미국에서 가장 큰 백인 우월 주의자 그룹입니다. David Duke는 1974 년과 1978 년 사이에 그들의 지도자였습니다. David Duke는 유죄 판결을받은 범죄자입니다.

  백인 민족 주의자 = 인종 차별 주의자 = 백인 supremacists = alt right = neo 나치. = 경주 현실 주의자 = 과학적 인종 차별주의 = 맨 오른쪽 = 우익

  Roger Grigsby는 백인 남성입니다. 그는 미국 출신이다. 그는 67 세입니다.
  데이비드 듀크 (David Duke)는 또한 백인 남성입니다. 그는 미국 출신이다. 그는 67 세입니다.

  Roger Grigsby는 도널드 트럼프 지원 그룹에 기부했습니다. Donald Trump는 미국의 대통령입니다. 도널드 트럼프는 또 다른 극단적 인종 차별 주의자입니다. Donald Trump는 백인 우월 주의자입니다. Donald Trump는 백인 남성입니다.

  Roger Grigsby는 그가 공격 당했다고 말했다. 그는 정치 테러에 시달렸다고 말했다. 그는 자신의 사업이 소문에 의해 "공격 당했다"고 말했다.

  그들은 가십을 퍼뜨렸다. 그들은 나를 백인 우월 주의자라고 불렀습니다. 그들은 나에게 네오 ​​나치라고 불렀다. 그들은 나를 KKK라고 불렀다. 그것은 거짓말이다. 내 여자 친구는 중국인이야. 내 아내는 중국인이야. - Roger Grigsby

  참고 : 이것은 인종 차별주의 백인 남성의 아주 흔한 변명입니다. 그들은 내 아내가 아시아 인이라고 말하면서 인종 차별 주의자가 아닙니다. 그것은 100 % 거짓입니다. 인종 차별 주의자들만이 백인 우월 주의자들에게 돈을 기부합니다. halfasian.orghttps://www.reddit.com/r/Hapas/top을 참조하십시오. 수천 가지 예가 있습니다. 이렇게 많은 인종 차별주의 백인 남성은 아시아 여성을 “사랑합니다”. 대부분의 아시아 여성들은 기준이 없습니다.

  Roger Grigsby는 몇몇 직원들이 그만 뒀다 고 전했다. 직원들은 인종 차별에 대해 화를 냈습니다.

   


   

  O’mei Szechuan中国料理店はボイコットに苦しんでいます。

  ボイコットはオーナーの人種差別主義への反応だった。所有者はRoger Grigsbyです。彼は強力な人種差別主義者に寄付しました。人種差別主義者はDavid Dukeという名前です。 DavidはKu Klux Klanのリーダーでした。 Ku Klux Klanは、アメリカ最大の白人覇権主義者グループです。デビッド・デュークは、1974年から1978年までの間、彼らのリーダーでした。デイヴィッド・デュークは、有罪判決を受けた犯罪者です。

  白人ナショナリスト=人種差別主義=白主権主義= alt right =ネオ・ナチ。 =レースリアリズム=科学的人種差別=遠い権利=右翼

  Roger Grigsbyは白人男性です。彼はアメリカ出身です。彼は67歳です。
  デビッド・デュークも白人の男性です。彼はアメリカ出身です。彼は67歳です。

  Roger GrigsbyはDonald Trumpサポートグループに寄付しました。ドナルドトランプは米国の大統領です。ドナルドトランプは別の極端な人種差別主義者です。ドナルドトランプは白人優位主義者です。ドナルドトランプは白人男性です。

  ロジャーグリズビーは攻撃を受けたと言いました。彼は政治的な恐怖に襲われたと述べた。彼は、彼のビジネスは噂で「攻撃された」と語った。

  彼らはゴシップを広げた。彼らは私を白い優越主義者と呼んだ。彼らは私を新ナチスと呼んだ。彼らは私をKKKと呼んだ。それは嘘です。私のガールフレンドは中国人です。私の元妻は中国人です。 - Roger Grigsby

  注:これは人種差別的な白人男性の非常に一般的な言い訳です。彼らは私の妻がアジア人だから私は人種差別主義者ではないと言います。それは100%偽です。人種差別主義者だけが白人優越主義者に金を寄付する。 halfasian.orgとhttps://www.reddit.com/r/Hapas/topを参照してください。何千もの例があります。多くの人種差別的な白人の男性はアジアの女性を愛しています。これらのアジア人女性の大半は、基準がゼロです。

  ロジャー・グリズビー氏によると、いくつかの従業員は辞任したという。従業員は彼の人種差別に怒っていました。

   


   

  Vietnamese

  O’mei nhà hàng Trung Quốc Tứ Xuyên đã bị tẩy chay.

  Tẩy chay là một phản ứng để phân biệt chủng tộc của chủ sở hữu. Chủ sở hữu là Roger Grigsby. Ông tặng cho một phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Phân biệt chủng tộc được đặt tên theo David Duke. David là một Ku Klux Klan. Ku Klux Klan là nhóm supremacist trắng lớn nhất ở Mỹ. David Duke là lãnh đạo của họ giữa các năm 1974 và 1978. David Duke là một tên tội phạm bị kết án.

  Chủ nghĩa dân tộc trắng = racists = trắng supremacists = alt ngay = neo phát xít. = hiện thực chủng tộc = phân biệt chủng tộc khoa học = xa ngay = cánh phải

  Roger Grigsby là một người đàn ông da trắng. Ông là từ Mỹ. Ông là 67 tuổi.
  David Duke là một người đàn ông da trắng. Ông là từ Mỹ. Ông cũng là 67 tuổi.

  Roger Grigsby tặng cho một nhóm hỗ trợ của Donald Trump. Donald Trump là chủ tịch của Hoa Kỳ. Donald Trump là một phân biệt chủng tộc cực đoan. Donald Trump là một supremacist trắng. Donald Trump là một người đàn ông da trắng.

  Roger Grigsby nói ông bị tấn công. Ông nói rằng ông bị tấn công bởi chính trị khủng bố. Ông nói rằng kinh doanh của mình “attacked” bởi tin đồn.

  Chúng lây lan gossip. Họ gọi tôi là một supremacist trắng. Họ gọi cho tôi một tân. Họ gọi cho tôi một KKK. Đó là một lời nói dối. Bạn gái của tôi là Trung Quốc. Vợ cũ của tôi là Trung Quốc. -Roger Grigsby

  Lưu ý: Đây là một lý do rất phổ biến của người đàn ông da trắng phân biệt chủng tộc. Họ nói rằng vợ tôi là người châu á, vì vậy tôi không phân biệt chủng tộc. Nó là 100% sai. Chỉ có phân biệt chủng tộc người quyên góp tiền để trắng supremacists. Xem halfasian.orghttps://www.reddit.com/r/Hapas/top. Hiện có hàng ngàn các ví dụ. Rất nhiều “love người đàn ông da trắng phân biệt chủng tộc” phụ nữ châu á. Đại đa số các phụ nữ châu á có tiêu chuẩn không.

  Roger Grigsby nói một số nhân viên bỏ thuốc lá. Các nhân viên đã tức giận về phân biệt chủng tộc của mình.

   


   

  Filipino-tagalog

  Ang O’mei Szechuan Chinese Restaurant ay nagdusa sa isang boykot.

  Ang boycott ay isang reaksyon sa kapootang panlahi ng may-ari. Ang may-ari ay si Roger Grigsby. Nag-donate siya sa isang malakas na racists. Ang racist ay pinangalanang si David Duke. Si David ay isang pinuno ng Ku Klux Klan. Ang Ku Klux Klan ay ang pinakamalaking grupong supremacist ng White sa Amerika. Si David Duke ang kanilang pinuno sa pagitan ng mga taon ng 1974 at 1978. Si David Duke ay isang nahatulan na kriminal.

  White nationalists = racists = white supremacists = alt right = neo Nazi. = realistang lahi = pang-agham na rasismo = malayo sa kanan = kanang pakpak

  Si Roger Grigsby ay isang lalaking Caucasian. Siya ay mula sa Amerika. Siya ay 67 taong gulang.
  Si David Duke ay isang lalaking Caucasian. Siya ay mula sa Amerika. Siya ay 67 taong gulang din.

  Ibinigay ni Roger Grigsby sa isang grupong sumusuporta sa Donald Trump. Si Donald Trump ay ang pangulo ng USA. Si Donald Trump ay isa pang matinding racist. Si Donald Trump ay isang puting supremacist. Si Donald Trump ay isang lalaking Caucasian.

  Sinabi ni Roger Grigsby na sinalakay siya. Sinabi niya na sinalakay siya ng terorismo sa pulitika. Sinabi niya na ang kanyang negosyo ay “sinalakay” ng mga alingawngaw.

  Kumakalat sila ng tsismis. Tinawag nila akong puting supremacist. Tinawag nila ako na isang neo-Nazi. Tinawagan nila ako ng KKK. Ito ay isang kasinungalingan. Ang aking kasintahan ay Intsik. Ang aking dating asawa ay Intsik. - Roger Grigsby

  Tandaan: Ito ay isang pangkaraniwang dahilan ng racist Caucasian men. Sinasabi nila na ang aking asawa ay Asyano kaya hindi ako racist. Ito ay 100% false. Tanging mga racist na tao ang naghandog ng pera sa puting supremacists. Tingnan ang halfasian.org at https://www.reddit.com/r/Hapas/top. May mga libu-libong halimbawa. Maraming racist Caucasian men na “love” Asian na babae. Ang karamihan sa mga kababaihang Asyano ay walang mga pamantayan.

  Sinabi ni Roger Grigsby na huminto ang ilang empleyado. Nagagalit ang mga empleyado tungkol sa kanyang rasismo.

   


   

  Khmer

  ភោជនីយដ្ឋានចិនឈ្មោះស៊ីម៉ិចស៊ិនជិនបានរងការធ្វើពហិការ។

  ការធ្វើពហិការនេះគឺជាប្រតិកម្មចំពោះការប្រកាន់ជាតិសាសន៍របស់ម្ចាស់ផ្ទះ។ ម្ចាស់ហាងគឺលោក Roger Grigsby ។ គាត់បានបរិច្ចាគដល់អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ជនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាដេវីតឌូក។ ដាវីឌគឺជាអ្នកដឹកនាំគុយគីលក្លាន។ ក្រុម Ku Klux Klan គឺជាក្រុមកំពូលរបស់ក្រុមសធំជាងគេនៅអាមេរិក។ ដេវីតឌុកគឺជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេរវាងឆ្នាំ 1974 និងឆ្នាំ 1978 ។ ឌុកឌុកគឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោស។

  ជាតិនិយមស្បែកស = អ្នកប្រកាន់ជាតិសាសន៍ = ពួកស្បែកសកំពូល = alt right = neo Nazi ។ = ការប្រណាំងពិតប្រាកដ = ការរើសអើងវិទ្យាសាស្រ្ត = ខាងស្ដាំ = ស្លាបស្ដាំ

  លោក Roger Grigsby គឺជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ គាត់មកពីអាមេរិច។ គាត់មានអាយុ 67 ឆ្នាំ។
  ដេវីតឌូកគឺជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ គាត់មកពីអាមេរិច។ គាត់មានអាយុ 67 ឆ្នាំផងដែរ។

  លោក Roger Grigsby បរិច្ចាគដល់ក្រុមគាំទ្រ Donald Trump ។ Donald Trump គឺជាប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ Donald Trump គឺជាអ្នកប្រកាន់ជាតិសាសន៍មួយទៀត។ Donald Trump គឺជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ស្បែកស។ Donald Trump គឺជាជនជាតិកាហ្សាក់។

  លោក Roger Grigsby បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេវាយប្រហារ។ គាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនយោបាយ។ គាត់និយាយថាអាជីវកម្មរបស់គាត់ត្រូវបាន “វាយប្រហារ” ដោយពាក្យចចាមអារ៉ាម។

  ពួកគេបានរីករាយនឹងការនិយាយដើម។ ពួកគេបានហៅខ្ញុំថាអ្នកកំពូលស្បែកស។ ពួកគេបានហៅខ្ញុំថានីកូនី។ ពួកគេបានហៅខ្ញុំថា KKK ។ វាគឺជាការកុហក។ មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជនជាតិចិន។ ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិចិន។ - Roger Grigsby

  ចំណាំ: នេះគឺជាការដោះសាជាទូទៅនៃបុរសរើសអើងពូជសាសន៍ជនជាតិដើម Caucasian ។ ពួកគេនិយាយថាប្រពន្ធខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ីខ្ញុំមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេ។ វាគឺ 100% មិនពិត។ មានតែមនុស្សប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទេដែលបានបរិច្ចាគលុយទៅឱ្យពួកកំពូល ៗ ស្បែកស។ មើល halfasian.org និង https://www.reddit.com/r/Hapas/top ។ មានឧទាហរណ៍រាប់ពាន់។ បុរសជនជាតិស្បែកសដែលប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាច្រើន “ស្រឡាញ់” ស្ត្រីអាស៊ី។ ភាគច្រើននៃស្ត្រីអាស៊ីទាំងនេះមានស្តង់ដារសូន្យ។

  លោក Roger Grigsby បាននិយាយថាបុគ្គលិកជាច្រើននាក់បានឈប់។ បុគ្គលិកទាំងអស់ខឹងពីការប្រកាន់ជាតិសាសន៍របស់គាត់។

   


   

  Lao

  ຮ້ານອາຫານຈີນ Omei Szechuan ໄດ້ປະສົບກັບ boycott ໄດ້.

  boycott ນີ້ແມ່ນຕິກິຣິຍາກັບ racism ຂອງເຈົ້າຂອງໄດ້. ເຈົ້າຂອງແມ່ນ Roger Grigsby. ລາວໄດ້ບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ຄົນເຊື້ອຊາດທີ່ມີອໍານາດ. racist ແມ່ນຊື່ David Duke. David ເປັນຜູ້ນໍາ Ku Klux Klan. ກຸ່ມ Ku Klux Klan ແມ່ນກຸ່ມໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາ. David Duke ເປັນຜູ້ນໍາຂອງພວກເຂົາລະຫວ່າງປີ 1974 ແລະ 1978. David Duke ເປັນຄະດີອາຍາຖືກຕັດສິນ.

  ຊາດຊາດຂາວ = racists = ຂາວ supremacists = alt alt = neo Nazi. = ເຊື້ອຊາດປະຕິບັດ = racism ວິທະຍາສາດ = ສິດທິຂວາ = ປີກຂວາ

  Roger Grigsby ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ລາວແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາ. ລາວມີອາຍຸ 67 ປີ.
  David Duke ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ລາວແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາ. ລາວເປັນອາຍຸ 67 ປີແລ້ວ.

  Roger Grigsby ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນ Donald Trump. Donald Trump ເປັນປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ. Donald Trump ແມ່ນຄົນອື່ນ racist ຮ້າຍແຮງ. Donald Trump ເປັນຜູ້ສູງສຸດສີຂາວ. Donald Trump ເປັນຜູ້ຊາຍ Caucasian.

  Roger Grigsby ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຖືກໂຈມຕີ. ທ່ານກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍຄວາມຢ້ານກົວທາງດ້ານການເມືອງ. ລາວກ່າວວ່າທຸລະກິດຂອງລາວໄດ້ຖືກ “ໂຈມຕີ” ໂດຍຂ່າວລືກ່ຽວກັບ.

  ພວກເຂົາເຈົ້າແຜ່ຂະຫຍາຍການນິນທາ. ພວກເຂົາເອີ້ນຂ້ອຍເປັນຜູ້ສູງສຸດສີຂາວ. ພວກເຂົາເອີ້ນຂ້າພະເຈົ້າວ່ານາໂກ້. ພວກເຂົາເອີ້ນຂ້ອຍວ່າ KKK. ມັນເປັນເລື່ອງແປກ. ແຟນຂອງຂ້ອຍແມ່ນຈີນ. ພອນລະຢາຂອງຂ້ອຍເດີມແມ່ນຊາວຈີນ. - Roger Grigsby

  ຫມາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນຂໍ້ແກ້ຕົວທົ່ວໄປຂອງຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວ racist. ພວກເຂົາເວົ້າວ່າພັນລະຍາຂອງຂ້ອຍແມ່ນເອເຊຍເພາະສະນັ້ນຂ້ອຍບໍ່ເປັນ racist. ມັນແມ່ນ 100% ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພຽງແຕ່ປະຊາຊົນຊາດ racist ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ລັດສະຫມີພາບສີຂາວ. ເບິ່ງ halfasian.org ແລະ https://www.reddit.com/r/Hapas/top. ມີຫລາຍພັນຕົວຢ່າງ. ຜູ້ຊາຍເຊື້ອສາຍຊາດກີກຫຼາຍຄົນ “ຮັກ” ແມ່ຍິງອາຊີ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິງອາຊີເຫຼົ່ານີ້ມີມາດຕະຖານສູນ.

  Roger Grigsby ກ່າວວ່າພະນັກງານຈໍານວນຫນຶ່ງລົ້ມລົງ. ພະນັກງານໄດ້ໃຈຮ້າຍກ່ຽວກັບເຊື້ອຊາດລາວ.

   


   

  Thai

  ร้านอาหารจีนสไตล์เสฉวน o’mei ได้รับความเดือดร้อนการคว่ำบาตร

  การคว่ำบาตรเป็นปฏิกิริยาตอบสนองการเหยียดสีผิวของเจ้าของ เจ้าของคือ โรเจอร์ กริกส์บี้ . เขามอบให้เป็นอำนาจ racists . การเหยียดสีผิว ที่ชื่อ เดวิด ดุ๊ก เดวิดเป็นคูคลักซ์แคลนหัวหน้า ส่วนคูคลักซ์แคลนเป็นที่ใหญ่ที่สุดขาวกลุ่มสุดโต่งที่อเมริกา เดวิด ดยุคคือผู้นำระหว่างปี 1974 และ 1978 เดวิด ดุ๊ก เป็นนักโทษอาญา

  สีขาว = = = ขาว ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการชาตินิยม racists Alt ขวา = นีโอ นาซี = = = ความจริงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเชื้อชาติขวาสุด = ฝ่ายขวา

  โรเจอร์ กริกส์บี้เป็นคนผิวขาวผู้ชาย เขามาจากอเมริกา เขาเป็น 67 ปี

  เดวิด ดยุคยังเป็นคนผิวขาวผู้ชาย เขามาจากอเมริกา เขาเป็น 67 ปี ด้วย

  โรเจอร์ กริกส์บี้มอบให้เป็น Donald Trump สนับสนุนกลุ่ม โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา Donald Trump เป็นอีกมากของพวกเหยียดผิว โดนัลด์ทรัมป์เป็นขาวสุดโต่ง โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นฝรั่งผู้ชาย

  โรเจอร์ กริกส์บี้กล่าวว่าเขาถูกทำร้าย เขากล่าวว่าเขาถูกทำร้ายจากการก่อการร้ายทางการเมือง เขาบอกว่า ธุรกิจของเขาคือ " โจมตี " ตามข่าวลือ

  ปล่อยข่าวนินทา พวกเขาเรียกฉันว่าขาวสุดโต่ง พวกเขาเรียกฉันว่า นีโอ นาซี พวกเขาเรียกผมว่า เคเคเค มันเป็นเรื่องโกหก แฟนเป็นคนจีน อดีตภรรยาของฉันเป็นคนจีน - โรเจอร์ กริกส์บี้

  หมายเหตุ : นี้เป็นข้ออ้างที่พบบ่อยมาก ของพวกผิวขาวผู้ชาย เขาบอกว่าภรรยาเอเชียดังนั้นผมไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ มันเป็น 100% ปลอม คนเท่านั้น ห้ามบริจาคเงินไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการสีขาว ดู halfasian.org และ https://www.reddit.com/r/hapas/top . มีหลายพันตัวอย่าง ดังนั้นหลายชนชั้นผิวขาวผู้ชายผู้หญิงเอเชียรัก " ส่วนใหญ่ของเหล่านี้ผู้หญิงเอเชียมีศูนย์มาตรฐาน

  โรเจอร์ กริกส์บี้บอกว่า พนักงานหลายคนลาออก พนักงานโกรธเกี่ยวกับชนชาติของเขา

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, afwm achievement - pro white supremacy, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, anti-Asian, pro white supremacy - kw Jeff Dillon 39, wife Teresa Dillon 36, Trump care - The nut who plowed through a crowd of protesters [2017] [usa] [final]+.pdf

   

  The nut who plowed through a crowd of protesters | Daily Mail Online
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4633180/The-nut-plowed-crowd-protesters.html

   

  Notes

  The motorcycle nut who plowed through a crowd of Trumpcare protesters is a sleazy porn boss who boasts of ‘white pride’ and claims he can’t be racist because he married a ‘slant eye import’

  Jeff Dillon, 39, was arrested Wednesday for speeding his motorcycle through a crowd of Trumpcare protesters

  Dillon is a hardcore Trump supporter who heads the business development department of porn website GameLink

  Dillon ran a Facebook group called White Privilege Club

  Note: Jeff Dillon is a Caucasian man.

  Dillon was cited for reckless driving and released without being booked into jail

  Dillon complained on social media that he is accused of being racist when he yells ‘White Pride.’ He rebutted that he could not be a racist because he ‘married a slant eye import’

  Another deleted post read: ‘Yell “White Pride” and people look at you like ive got a clan out it on… I married a slant eye import, so you know i aint racist :wink:

  his wife, a 36-year-old Asian woman named Teresa.

  Dillon’s Twitter avatar shows him hugging a blow-up sex doll.

  his LinkedIn pro ile Dillon says he heads GameLink’s business development department and has over eight years experience working in the adult entertainment business and ive years working for GameLink.com. But elsewhere he’s noted as being the irm’s CEO.

  GameLink’s website offers hardcore porn movies on a pay-per-minute basis.

  His most recent post on the social network was an article about male masturbation

  Dillon owns a Porsche Cayman, a present from his wife,

   


   

  wZ7GImN.jpg
  axYuOgx.jpg
  IfpSVs8.jpg
  639woXX.jpg
  P1hMtFo.jpg
  VGypi07.jpg
  EYDNkht.jpg
  FkR0Pyq.jpg
  nQqJjnB.jpg

   


   

  Chinese

  狄龙袭击了一群抗议者。抗议者反对特朗普托。

  Je ff Dillon是一名高加索人。他是种族主义者。他是一位白人至上主义者。他宣传色情作为一项工作。他来自美国。他39岁。他的妻子是一位亚洲女性。她今年36岁。她的名字是特蕾莎。

  白人民族主义者=种族主义者=白人至上主义者= alt right = neo Nazi。 =种族现实主义者=科学种族主义=最右边=右翼

  这位白人男子管理一个Facebook组织。该组织被称为白特权俱乐部。 facebook小组推动种族主义。

  这位白人男子在社交媒体上抱怨。他说,当他大喊’白色骄傲’时,他被指责为种族主义。他说他不是种族主义者,因为他嫁给了“一个倾斜的眼睛进口”。

  注:白色的骄傲是种族主义白人至上主义者使用的口号。 “倾斜的眼睛进口”是对亚洲女性极端种族主义的描述。他在短信末尾添加了一个“眨眼睛”。这证明他是种族主义者。他以他的亚裔妻子为借口。

  高加索人的Twitter个人资料显示他持有一个性玩偶。

  杰夫狄龙拥有一辆保时捷Cayman。他的亚洲妻子买了这辆车。

   


   

  Korean

  Dillon이 많은 시위대를 공격했습니다. 시위대는 트럼프 케어를 상대로 집결했다.

  Je ff Dillon은 코카서스 인입니다. 그는 인종 차별 주의자입니다. 그는 백인 우월 주의자입니다. 그는 음란물을 직업으로 홍보합니다. 그는 미국 출신이다. 그는 39 세. 그의 아내는 아시아 여성입니다. 그녀는 36 세입니다. 그녀의 이름은 테레사입니다.

  백인 민족 주의자 = 인종 차별 주의자 = 백인 supremacists = alt right = neo 나치. = 경주 현실 주의자 = 과학적 인종 차별주의 = 맨 오른쪽 = 우익

  백인 남자가 Facebook 그룹을 관리했습니다. 이 단체는 White Privilege Club이라고 불 렸습니다. 페이스 북 그룹은 인종 차별을 조장합니다.

  백인 남자는 소셜 미디어에 불평했다. 그는 '화이트 프라이드 (White Pride)'라고 외칠 때 인종 차별 주의자로 기소되었다고 말했다. 그는 "기울어 진 눈의 수입"과 결혼했기 때문에 인종 차별 주의자가 아니라고 말했다.

  참고 : 백인 자존심은 인종 차별주의 백인 우월 주의자들이 사용하는 슬로건입니다. "기울어 진 눈의 수입"은 아시아 여성에 대한 인종 차별적 인 묘사입니다. 그는 메시지가 끝날 때 "윙크"를 덧붙였다. 이것은 그가 인종 차별 주의자임을 증명합니다. 그는 아시아의 아내를 변명의 수단으로 사용합니다.

  백인 남자의 트위터 프로필은 그를 섹스 인형을 들고있는 것으로 보여줍니다.

  Jeff Dillon은 Porsche Cayman을 소유하고 있습니다. 그의 아시아 아내는 차를 사 왔습니다.

   


   

  Japanese

  ディロンは数多くの抗議者を襲いました。抗議者はトランプケアに対して反撃していた。

  Je ff Dillonは白人男性です。彼は人種差別主義者です。彼は白人優位主義者です。彼は仕事としてポルノを推進している。彼はアメリカ出身です。彼は39歳だった。彼の妻はアジアの女性です。彼女は36歳です。彼女の名前はテレサです。

  白人ナショナリスト=人種差別主義=白主権主義= alt right =ネオ・ナチ。 =レースリアリズム=科学的人種差別=遠い権利=右翼

  白人の男性はFacebookのグループを管理しました。このグループはホワイトプリビリティクラブと呼ばれていました。 Facebookのグループは人種差別を促進します。

  白人の男はソーシャルメディアに訴えました。彼は、「ホワイトプライド」を叫んだとき、人種差別主義者であると非難されたと語った。彼は "斜めの目の輸入"と結婚したため、人種差別主義者ではないと言いました。

  注:白人の誇りは、人種主義的な白人優越主義者によって使用されるスローガンです。 「斜め目の輸入」は、アジア人女性の人種差別的な記述です。彼はメッセージの最後に「ウインク」を付け加えました。これは彼が人種差別主義者であることを証明します。彼は言い​​訳としてアジアの妻を使っています。

  白人男性のTwitterプロフィールは彼にセックスの人形を持っていることを示しています。

  ジェフディロンはポルシェケイマンを所有しています。彼のアジアの妻は車を買った。

   


   

  Vietnamese

  Jeff Dillon tấn công một đám đông người biểu tình. Những người biểu tình đã tập hợp chống lại Trumpcare.

  Jeff Dillon là một người đàn ông da trắng. Ông là một phân biệt chủng tộc. Ông là một supremacist trắng. Ông thúc đẩy nội dung khiêu dâm như là một công việc. Ông là từ Mỹ. Ông đã 39 tuổi. Vợ ông là một người phụ nữ châu á. Cô là 36 tuổi. Tên của cô là Teresa.

  Chủ nghĩa dân tộc trắng = racists = trắng supremacists = alt ngay = neo phát xít. = hiện thực chủng tộc = phân biệt chủng tộc khoa học = xa ngay = cánh phải

  Người đàn ông da trắng quản lý một nhóm Facebook. Nhóm được gọi là White Privilege Club. Nhóm facebook thúc đẩy phân biệt chủng tộc.

  Người đàn ông da trắng phàn nàn trên phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói rằng ông đã bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc khi ông hét ‘Trắng niềm tự hào’. Ông nói rằng ông đã không phân biệt chủng tộc vì ông kết hôn với “a nghiêng mắt import”.

  Lưu ý: Các trắng niềm tự hào là một khẩu hiệu được sử dụng bởi supremacists trắng phân biệt chủng tộc. Một mắt “slant import” là một mô tả cực kỳ phân biệt chủng tộc của phụ nữ châu á. Ông nói thêm một “wink” ở cuối bài viết của mình. Điều này chứng tỏ rằng ông là một phân biệt chủng tộc. Ông đã sử dụng vợ Châu á như một cái cớ.

  Hồ sơ Twitter của người đàn ông da trắng cho thấy anh ta đang nắm giữ một con búp bê tình dục.

  Jeff Dillon sở hữu một Porsche Cayman. Vợ là người châu á mua xe.

   


   

  Filipino-tagalog

  Inalunsad ni Dillon ang maraming tao ng mga nagprotesta. Ang mga nagprotesta ay nakikipaglaban laban sa Trumpcare.

  Si Je ff Dillon ay isang lalaking Caucasian. Siya ay isang rasista. Siya ay isang puting supremacist. Itinataguyod niya ang pornograpiya bilang isang trabaho. Siya ay mula sa Amerika. Siya ay 39 taong gulang. Ang kanyang asawa ay isang Asian na babae. Siya ay 36 taong gulang. Ang pangalan niya ay Teresa.

  White nationalists = racists = white supremacists = alt right = neo Nazi. = realistang lahi = pang-agham na rasismo = malayo sa kanan = kanang pakpak

  Pinamahalaan ng isang lalaking Caucasian ang isang Facebook group. Ang grupo ay tinatawag na White Privilege Club. Ang facebook group ay nagpapalaganap ng rasismo.

  Nagreklamo ang taong Caucasian sa social media. Sinabi niya na siya ay inakusahan ng pagiging rasista nang siya ay sumigaw ng ‘White Pride’. Sinabi niya na hindi siya racist dahil nag-asawa siya ng “slant eye import”.

  Tandaan: Ang White pride ay isang slogan na ginamit ng racist white supremacists. Ang isang “slant eye import” ay isang lubos na racist paglalarawan ng mga kababaihang Asyano. Nagdagdag siya ng “wink” sa dulo ng kanyang mensahe. Pinatutunayan nito na siya ay isang racist. Ginagamit niya ang kanyang asawang Asyano bilang isang dahilan.

  Ang Twitter profile ng Caucasian tao ay nagpapakita sa kanya na may hawak na sex na manika.

  Si Jeff Dillon ay nagmamay-ari ng isang Porsche Cayman. Binili ng kaniyang asawang Asyano ang kotse.

   


   

  Khmer

  Je ff Dillon វាយប្រហារហ្វូងបាតុករ។ ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹង Trumpcare ។

  Je ff Dillon ជាជនជាតិកាហ្សាក់។ គាត់ជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ គាត់គឺជាអ្នកកំពូលស្បែកស។ គាត់លើកកំពស់រូបអាសគ្រាមជាការងារ។ គាត់មកពីអាមេរិច។ គាត់មានអាយុ 39 ឆ្នាំ។ ភរិយារបស់គាត់គឺជាស្ត្រីអាស៊ី។ នាងមានអាយុ 36 ឆ្នាំ។ ឈ្មោះរបស់នាងគឺ Teresa ។

  ជាតិនិយមស្បែកស = អ្នកប្រកាន់ជាតិសាសន៍ = ពួកស្បែកសកំពូល = alt right = neo Nazi ។ = ការប្រណាំងពិតប្រាកដ = ការរើសអើងវិទ្យាសាស្រ្ត = ខាងស្ដាំ = ស្លាបស្ដាំ

  បុរសជនជាតិ Caucasian បានគ្រប់គ្រងក្រុមហ្វេសប៊ុក។ ក្រុមនេះត្រូវបានគេហៅថា White Privilege Club ។ ក្រុមហ្វេសប៊ុកជំរុញការប្រកាន់ពូជសាសន៍។

  បុរសស្បែកសបានត្អូញត្អែរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ គាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅពេលគាត់ស្រែកថា “មោទនភាពស” ។ គាត់បាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេព្រោះគាត់បានរៀបការជាមួយ “ការនាំចូលភ្នែករអិល” ។

  កំណត់សម្គាល់: មោទនភាពពណ៌សគឺជាពាក្យស្លោកដែលត្រូវបានប្រើដោយពួកកំពូលនិយមស្បែកស។ “ការនាំចូលភ្នែកស្ដើង” គឺជាការពិពណ៌នាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ខ្លាំងរបស់ស្ត្រីអាស៊ី។ គាត់បានបន្ថែម “ចេតនា” នៅចុងបញ្ចប់នៃសាររបស់គាត់។ នេះបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ គាត់ប្រើប្រពន្ធអាស៊ីរបស់គាត់ជាលេសមួយ។

  ប្រវត្តិរូប Twitter របស់បុរស Caucasian បង្ហាញគាត់កាន់តុក្កតាសិច។

  Jeff Dillon ជាម្ចាស់រថយន្ត Porsche Cayman ។ ប្រពន្ធអាស៊ីរបស់គាត់បានទិញឡាន។

   


   

  Lao

  Je ff Dillon ໄດ້ໂຈມຕີກຸ່ມປະທ້ວງ. ພວກປະທ້ວງໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານ Trumpcare.

  Je ff Dillon ເປັນຄົນ Caucasian. ລາວເປັນຄົນຂີ້ເຫຍື້ອ. ລາວເປັນຜູ້ສູງສຸດສີຂາວ. ລາວໄດ້ສົ່ງເສີມການແຕ່ງງານຮູບເງົາເປັນວຽກເຮັດງານທໍາ. ລາວແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາ. ລາວມີອາຍຸ 39 ປີ. ພອນລະຢາຂອງລາວເປັນຜູ້ຍິງອາຊີ. ນາງມີອາຍຸ 36 ປີ. ຊື່ຂອງນາງແມ່ນ Teresa.

  ຊາດຊາດຂາວ = racists = ຂາວ supremacists = alt alt = neo Nazi. = ເຊື້ອຊາດປະຕິບັດ = racism ວິທະຍາສາດ = ສິດທິຂວາ = ປີກຂວາ

  ຜູ້ຊາຍ Caucasian ໄດ້ຈັດກຸ່ມເຟສບຸກ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ White Privilege Club. ກຸ່ມເຟສບຸກເສີມຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍນິຍົມ.

  ຜູ້ຊາຍ Caucasian ຈົ່ມກ່ຽວກັບສື່ສັງຄົມ. ລາວກ່າວວ່າລາວຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນ racist ໃນເວລາທີ່ລາວຮ້ອງອອກມາວ່າ ‘Pride ສີຂາວ’. ລາວບອກວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຄົນຂີ້ອາຍເພາະວ່າລາວແຕ່ງງານກັບ “ການນໍາເຂົ້າດວງຕາ”.

  ຫມາຍເຫດ: ຄວາມພາກພູມໃຈໃນສີຂາວແມ່ນຄໍາຂວັນທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ສູງສຸດທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າຂາວ. “ການນໍາເຂົ້າຕາທີ່ອ່ອນລົງ” ແມ່ນຄໍາເວົ້າ racist ທີ່ສຸດຂອງແມ່ຍິງອາຊີ. ພຣະອົງໄດ້ເພີ່ມ “ຈິນຕະນາການ” ໃນຕອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຄວາມຂອງລາວ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາວເປັນຊົນຊາດຊົນຊາດ. ລາວໃຊ້ພອນລະຢາອາຊີຂອງລາວເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວ.

  ລາຍຊື່ Twitter ຂອງຊາຍຄາລາໂອຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພິ່ນຖື doll sex.

  Jeff Dillon ເປັນເຈົ້າຂອງ Porsche Cayman. ພອນລະຢາອາຊີຂອງລາວຊື້ລົດ.

   


   

  Thai

  เจ๊ffดิลลอนโจมตีฝูงชนของกลุ่มผู้ประท้วง ผู้ประท้วงชุมนุมต่อต้าน trumpcare .

  เจ๊ffดิลลอนเป็นผิวขาวผู้ชาย เขาเป็นพวกเหยียดผิว เขาเป็นคนขาวสุดโต่ง เขาโฆษณาสื่อลามก เช่น งาน เขามาจากอเมริกา เขาอายุ 39 ปี ภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงเอเชีย เธออายุ 36 ปี เธอชื่อ เทเรซ่า

  สีขาว = = = ขาว ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการชาตินิยม racists Alt ขวา = นีโอ นาซี = = = ความจริงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเชื้อชาติขวาสุด = ฝ่ายขวา

  คนจัดการ Caucasian กลุ่ม Facebook กลุ่มที่ถูกเรียกว่าคลับสิทธิพิเศษสีขาว กลุ่ม Facebook โฆษณาเหยียดผิว

  Caucasian คนบ่นในสื่อสังคม เขาบอกว่า เขาถูกกล่าวหาว่า เป็นพวกเหยียดผิวเมื่อเขาตะโกน ’ ศักดิ์ศรี ’ สีขาว เขาบอกว่า เขาไม่ได้ห้าม เพราะเขาแต่งงาน " เอียงตานำเข้า "

  หมายเหตุ : ขาวภูมิใจเป็นสโลแกนที่ใช้ไม่ใช่พวกมีอำนาจเผด็จการขาวเหยียดเชื้อชาติ " ตาเอียงเข้า " คือ มีรายละเอียดมาก พวกของผู้หญิงเอเชีย เขาเพิ่ม " วิ้ง " ในตอนท้ายของจดหมาย นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นพวกเหยียดผิว เขาใช้ภรรยาเอเชียมาเป็นข้ออ้าง

  โปรไฟล์ Twitter Caucasian ของมนุษย์แสดงให้เห็นว่าเขาถือตุ๊กตาเพศ .

  เจฟฟ์ ดิลลอน เจ้าของปอร์เช่ เคย์แมน ภรรยาของเอเชียที่ซื้อรถ

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - anti-Asian, afwm achievement - my wife gf is Asian, afwm achievement - pro white supremacy, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, anti-Asian, divorced - Jerry Sherlock, New York Film Academy founder, racist against Asian men, married an Asian woman, had a half Asian son [usa] [final]+.pdf

   

  Jerry Sherlock, New York Film Academy founder, was racist against Asian men, yet was married to an Asian woman and had a half Asian son. – an aggregate website devoted to exploring the darker, sociological implications of the world’s greatest imbalance of interracial and intercultural relationships.
  https://halfasian.org/2016/06/23/jerry-sherlock-new-york-film-academy-founder-was-racist-against-asian-men-yet-was-married-to-an-asian-woman-and-had-a-half-asian-son/

   

  Notes

  Jerry Sherlock, New York Film Academy founder, was racist against Asian men, yet was married to an Asian [Japanese] woman and had a half Asian son. They were divorced.

  he was rather prolific some thirty years ago – in making films that were even deigned racist by major media outlets.

  Racist against whom? Asians, and Asian men, of course.

  A search of Google Books revealed that Sherlock’s films were implicitly racist and relied heavily on stereotyping and sexualization of Asian women.

  Could it be that our parents are literally the most vicious, racist, anti-Asian people on earth and this is incredibly damaging?

  Note: Jerry Sherlock is a Caucasian man.

   


   

  YZp8RBf.jpg
  fIFyWfl.jpg
  uenbSBZ.jpg

   


   

  Chinese

  杰里Sherlock创建了纽约电影学院。 他是种族主义者。 他讨厌亚洲人。 但他娶了一位亚裔女子。 她是日本人。 他有一个混血儿的儿子。 他有一个白人父亲。 他有一位亚洲母亲。 他们离婚了。 30年前。 他是种族主义电影的臭名昭着的创造者。 他制作了许多种族主义电影。 这些电影是针对亚洲人的种族主义。 这些电影是针对亚洲男性的种族主义。

  杰里Sherlock是一名白人男子。

  杰里Sherlock的电影是针对亚洲男性的种族主义。 杰里Sherlock的电影是针对亚洲女性的种族主义。 他的电影将亚洲女性定型为性对象。

  文章作者注:我是一个混血儿。 我有一个白人父亲。 我有一个亚洲妈妈。 我们的父母是最凶狠的。 我们的父母是最种族主义者。 我们的父母是亚洲人的仇恨。 我们的父母是最糟糕的。

  我们的父母对欧亚儿童极其危险。

   


   

  Korean

  Jerry Sherlock은 New York Film Academy를 만들었습니다. 그는 인종 차별 주의자입니다. 그는 아시아 인을 싫어한다. 그러나 그는 아시아 여성과 결혼했다. 그녀는 일본어입니다. 그는 혼혈 아들이 있었다. 그는 백인 아버지가있다. 그는 아시아계 어머니가있다. 그들은 이혼했다. 30 년 전. 그는 인종 차별적 인 영화의 악명 높은 제작자였습니다. 그는 인종 차별적 인 많은 영화를 만들었습니다. 이 영화는 아시아 사람들에 대한 인종 차별 주의자들이었다. 영화는 아시아계 남성들에 대한 인종 차별 주의자들이었다.

  Jerry Sherlock은 백인 남성입니다.

  Jerry Sherlock의 영화는 아시아계 남성들에 대한 인종 차별 주의자들이었다. Jerry Sherlock의 영화는 아시아 여성에 대한 인종 차별적 인 인물이었다. 그의 영화는 아시아 여성들을 섹스 대상으로 고정 관념을 갖고 있습니다.

  기사 작성자의 참고 : 나는 혼혈 아들이다. 나는 백인 아버지가있다. 나는 아시아계 어머니가있다. 우리 부모님은 가장 잔인합니다. 우리 부모님은 가장 인종 차별 주의자입니다. 우리 부모님은 싫어하는 아시아 사람들입니다. 우리 부모님은 최악입니다.

  우리 부모님은 유라시아 아이들에게 극히 위험합니다.

   


   

  Japanese

  ジェリー・シャーロックはニューヨーク映画アカデミーを創設しました。 彼は人種差別主義者です。 彼はアジアの男性を嫌う。 しかし、彼はアジアの女性と結婚しました。 彼女は日本語です。 彼は混血していた。 彼は白人の父親がいます。 彼にはアジアの母親がいる。 彼らは離婚した。 30年前 彼は人種差別主義映画の有名な作家だった。 彼は多くの人種差別的な映画を作った。 映画はアジア人に対する人種差別主義者だった。 映画はアジア人男性に対する人種差別主義者だった。

  ジェリー・シャーロックは白人の男です。

  ジェリー・シャーロックの映画はアジア人男性に対して人種差別主義者だった。 ジェリー・シャーロックの映画はアジアの女性に対して人種差別主義者だった。 彼の映画は、セックスの対象としてアジアの女性を固定観賞している。

  記事の著者からのノート:私は混合レースの息子です。 私は白人の父親がいます。 私にはアジアの母親がいます。 私たちの両親は最も悪質です。 私たちの両親は最も人種差別主義者です。 私たちの両親はアジアの人々を憎んでいます。 私たちの両親は最悪です。

  私たちの両親は、ユーラシアの子供にとって非常に危険です。

   


   

  Vietnamese

  Jerry Sherlock tạo New York Film Academy. Ông là một phân biệt chủng tộc. Ông ghét người đàn ông châu á. Tuy nhiên, ông kết hôn với một người phụ nữ châu á. Cô là Nhật bản. Ông có một con trai hỗn hợp chủng tộc. Ông có một người cha da trắng. Ông có một bà mẹ Châu á. Họ đã ly dị. 30 năm trước đây. Ông là một tác giả nổi tiếng của phim phân biệt chủng tộc. Ông đã có rất nhiều bộ phim phân biệt chủng tộc. Bộ phim đã được phân biệt chủng tộc đối với người châu á. Bộ phim đã được phân biệt chủng tộc chống lại người đàn ông châu á.

  Jerry Sherlock là một người đàn ông da trắng.

  Jerry Sherlock phim đã được phân biệt chủng tộc chống lại người đàn ông châu á. Jerry Sherlock phim đã được phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ châu á. Bộ phim của các khuôn mẫu các phụ nữ châu á như là các đối tượng tình dục.

  Lưu ý từ các bài viết của tác giả: tôi là một đứa con trai lai. Tôi có một người cha da trắng. Tôi có một bà mẹ Châu á. Cha mẹ của chúng tôi là xấu xa nhất. Nhất là cha mẹ của chúng tôi phân biệt chủng tộc. Cha mẹ của chúng tôi là ghét người châu á. Cha mẹ của chúng tôi là tồi tệ nhất.

  Cha mẹ của chúng tôi là cực kỳ nguy hiểm cho trẻ em á-Âu.

   


   

  Filipino-tagalog

  Nilikha ni Jerry Sherlock ang New York Film Academy. Siya ay isang rasista. Kinamumuhian niya ang mga lalaki sa Asya. Gayunman, nag-asawa siya ng isang Asian na babae. Siya ay Hapon. Nagkaroon siya ng isang mixed son ng lahi. Mayroon siyang Caucasian father. Mayroon siyang Asian na ina. Sila ay diborsiyado. 30 taon na ang nakalilipas. Siya ay isang kilalang manlilikha ng mga racist na pelikula. Gumawa siya ng maraming pelikulang pelikulang. Ang mga pelikula ay racist laban sa mga taga-Asya. Ang mga pelikula ay racist laban sa mga lalaki sa Asya.

  Si Jerry Sherlock ay isang lalaking Caucasian.

  Ang mga pelikula ni Jerry Sherlock ay racist laban sa mga lalaki sa Asya. Ang mga pelikula ni Jerry Sherlock ay racist laban sa mga kababaihang Asyano. Ang kanyang mga pelikula ay stereotypes Asian kababaihan bilang sex object.

  Tandaan mula sa may-akda ng artikulo: Ako ay isang halo-halong lahi na anak. Mayroon akong isang Caucasian father. Mayroon akong Asian na ina. Ang aming mga magulang ay ang pinaka-mabisyo. Ang aming mga magulang ay ang pinaka racist. Ang aming mga magulang ay ang mapoot na mga tao sa Asya. Ang aming mga magulang ay ang pinakamasama.

  Ang aming mga magulang ay lubhang mapanganib sa mga batang Eurasian.

   


   

  Khmer

  Jerry Sherlock បានបង្កើតសាលាភាពយន្តនៅញូវយ៉ក។ គាត់ជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ គាត់ស្អប់បុរសអាស៊ី។ តែគាត់បានរៀបការជាមួយស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់។ នាងគឺជាជនជាតិជប៉ុន។ គាត់មានកូនប្រុសចម្រុះ។ គាត់មានឪពុកជនជាតិ Caucasian ។ គាត់មានម្តាយជនជាតិអាស៊ី។ ពួកគេបានលែងលះ។ 30 ឆ្នាំមុន។ គាត់គឺជាអ្នកបង្កើតខ្សែភាពយន្តដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍។ គាត់បានផលិតខ្សែភាពយន្តប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាច្រើន។ ខ្សែភាពយន្តទាំងនេះគឺជារឿងប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអាស៊ី។ ខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងបុរសអាស៊ី។

  Jerry Sherlock គឺជាបុរសជនជាតិស្បែកស។

  ខ្សែភាពយន្តរបស់លោក Jerry Sherlock គឺប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងបុរសអាស៊ី។ ខ្សែភាពយន្តរបស់លោក Jerry Sherlock គឺប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងស្ត្រីអាស៊ី។ ខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់បានធ្វើឱ្យស្ត្រីអាស៊ីក្លាយទៅជាសិច។

  ចំណាំពីអ្នកនិពន្ធអត្ថបទ: ខ្ញុំគឺជាកូនប្រុសចម្រុះ។ ខ្ញុំមានឪពុកជនជាតិស្បែកស។ ខ្ញុំមានម្តាយជនជាតិអាស៊ី។ ឪពុកម្តាយរបស់យើងគឺអាក្រក់បំផុត។ ឪពុកម្តាយរបស់យើងគឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍បំផុត។ ឪពុកម្តាយរបស់យើងគឺជាមនុស្សស្អប់ជនជាតិអាស៊ី។ ឪពុកម្តាយរបស់យើងគឺអាក្រក់បំផុត។

  ឪពុកម្តាយរបស់យើងគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារអ៊ីសាស៊ី។

   


   

  Lao

  Jerry Sherlock ສ້າງໂຮງຮຽນຮູບເງົານິວຢອກ. ລາວເປັນຄົນຂີ້ເຫຍື້ອ. ລາວກຽດຊັງຜູ້ຊາຍອາຊີ. ແຕ່ລາວແຕ່ງງານກັບແມ່ຍິງອາຊີ. ນາງເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ລາວມີລູກຊາຍເຊື້ອຊາດປະສົມ. ລາວມີພໍ່ Caucasian. ລາວມີແມ່ເອເຊຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຢ່າຮ້າງ. 30 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ລາວເປັນຜູ້ສ້າງຮູບເງົາທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີຊື່ສຽງ. ພຣະອົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາ racist ຫຼາຍ. ຮູບເງົາໄດ້ racist ຕ້ານປະຊາຊົນອາຊີ. ຮູບເງົາໄດ້ racist ຕ້ານຜູ້ຊາຍອາຊີ.

  Jerry Sherlock ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian.

  ຮູບເງົາ Jerry Sherlock ໄດ້ racist ຕ້ານກັບຜູ້ຊາຍອາຊີ. ຮູບເງົາ Jerry Sherlock ໄດ້ racist ຕ້ານແມ່ຍິງອາຊີ. ຮູບເງົາຂອງລາວ stereotypes ແມ່ຍິງອາຊີເປັນວັດຖຸເພດ.

  ຫມາຍເຫດຈາກຜູ້ຂຽນບົດຂຽນ: ຂ້ອຍເປັນລູກຊາຍເຊື້ອຊາດປະສົມ. ຂ້ອຍມີພໍ່ຂອງຄາຄຽດ. ຂ້ອຍມີແມ່ເອເຊຍ. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມໂຫດຮ້າຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊົນເຜົ່າສ່ວນໃຫຍ່. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນພວກທີ່ກຽດຊັງຄົນອາຊີ. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຄົນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.

  ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຮົາແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ເດັກນ້ອຍເອີຣົບ.

   


   

  Thai

  Jerry Sherlock สร้างนิวยอร์กสถาบันภาพยนตร์ เขาเป็นพวกเหยียดผิว เขาเกลียดเอเชียคน แต่เขาแต่งงานกับผู้หญิงเอเชีย เขาเป็นคนญี่ปุ่น เขามีลูกชายเชื้อชาติผสม เขามีผิวขาว พ่อ เขามีแม่ที่เอเชีย พวกเขาหย่ากัน เมื่อ 30 ปีก่อน เขาเป็นผู้สร้างของภาพยนตร์เรื่องเหยียดสีผิว เขาทำหนังที่แบ่งแยกเชื้อชาติมาก ภาพยนตร์ที่ถูกเหยียดผิวกับคนเอเชีย ภาพยนตร์ที่ถูกเหยียดผิวกับเอเชียคน

  Jerry Sherlock เป็นผิวขาวผู้ชาย

  ภาพยนตร์ของ Jerry Sherlock ถูกเหยียดผิวกับเอเชียคน ภาพยนตร์ของ Jerry Sherlock ถูกเหยียดผิวกับผู้หญิงเอเชีย ภาพลักษณ์ของเขาภาพยนตร์หญิงเอเชียเพศวัตถุ

  หมายเหตุ จากบทความของผู้เขียน : ผมเป็นลูกชายเชื้อชาติผสม ผมมีผิวขาวครับ ฉันมีแม่ที่เอเชีย พ่อแม่ของเราที่ร้ายกาจที่สุด พ่อแม่ของเราเป็นพวกมากที่สุด พ่อแม่เราก็เกลียดคนเอเชีย พ่อแม่ของเราที่เลวร้ายที่สุด

  พ่อแม่ของเราจะเป็นอันตรายกับเด็กเอเชีย .

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - anti-Asian, afwm achievement - divorce, afwm achievement - my wife gf is Asian, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, anti-Asian and brainwashed - zero consequences - kw Anthony Federico, Max Bretos, Jeremy Lin - ESPN anchor suspended for ‘Chink in the armor’ [2012] [usa] [final]+.pdf

   

  I didn’t mean it, my wife is Asian’: ESPN anchor suspended for ‘Chink in the armor’ gaffe defends himself on Twitter | Daily Mail Online:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2103047/I-didnt-mean-wife-Asian-ESPN-anchor-suspended-Chink-armor-gaffe-defends-Twitter.html
   

  Notes

  Note: Read the comments and the votes. These Caucasian people are liars. White men with Asian women CONSTANTLY insult and spread lies about Asian men and suddenly, these insults on live tv are “innocent accidents”. It is a farce. The phrase is old. However, so is the word niggardly. Would whites dare call a Black basketball player niggardly with his ball possession. No. Context matters. These white racists need to become masters of language to become news anchors so they know what they were doing and absolutely are racists.

  ‘I didn’t mean it, my wife is Asian’ -

  ESPN anchor suspended for ‘Chink in the armor’ gaffe defends himself on Twitter - Max Bretos

  ESPN writer Anthony Federico apologises after being fired over using the phrase in a headline

  Anchor Max Bretos has been taken off air for 30 days for using the phrase ‘Chink in the armor’ when talking about the basketball player who is of Asian descent.
  ESPN writer Antony Federico was fired after using the same phrase in a story headline on their mobile website after the Knicks lost to New Orleans on Friday.

  Note: Max Bretos is a Caucasian man. Antony Federico is a Caucasian man.

  On Twitter Bretos said -

  'My wife is Asian, would never intentionally say anything to disrespect her and that community.

  He added that he had used the same headline on stories at least a hundred times before and did not think anything of it.

  The American basketball star (Jeremy Lin) said after leading the Knicks to a 104 97 win over Dallas yesterday that he did not think the commentator or headline writer meant to offend.

  Note: This guy is such an idiot. This is why people keep ridiculing Asians. Even non-Asians see the racism and get them fired. This Asian idiot pretends it wasn’t malicious.

  This is not the first time that his ethnicity has sparked some racial taboos. Fox Sports columnist Jason Whitlock played on an Asian stereotype after a very
  successful game by Lin when he tweeted ‘Some lucky lady in NYC is gonna feel a couple inches of pain tonight.’

   


   

  dzyku4W.jpg
  tM3fKHA.jpg
  sIy20W8.jpg
  PbCwu0c.jpg
  P9G3ash.jpg

   


   

  Chinese

  注意:阅读评论。观察投票模式。这些种族主义者是100%骗子。那些“热爱”亚洲女性的高加索人不断地嘲笑亚洲男性。他们不断传播有关亚洲男人的谎言。但他们会说这些侮辱是“无辜的事故”。这是一个完整的谎言。

  体育记者遇到麻烦。他针对亚洲运动员撰写了种族主义评论。他说这只是一个“笑话”。高加索人说他不打算。他说他不是种族主义者,因为他的妻子是亚洲女人。

  他的种族主义评论是“铠甲中的裂缝”。 “chink”这个词是反对中国人的种族主义词。 “chink”这个词是反对亚洲人的种族主义词。

  记者是一名白人男子。他的名字是安东尼费德里科。这个种族主义者与一位亚洲女人结婚。他用她作为种族主义的借口。他假装不是种族主义者。

  注意:这些种族主义者几乎都是高加索人。他们是骗子。他们是种族主义者。不要被欺骗。

  还有一个高加索人做了种族主义评论。种族主义评论是针对亚洲人民的。他也是一名体育记者。他嫁给了一位亚洲女性。他写下如下的谎言:

  我的妻子是亚洲人。我绝不会故意不尊重她。我绝不会故意不尊重亚洲人。

  这不是第一次。中国的体育运动员经常遭受种族主义的嘲笑。许多其他记者嘲笑亚洲人。贾森惠特洛克说,亚洲男人有小阴茎。

  注意:醒来!有很多种族主义者。他们几乎都是高加索人。他们经常与亚洲女性结婚。他们讨厌亚洲人。他们讨厌讨厌亚洲男人。他们骗你。他们声称不是种族主义者。他们是EXTREMLEY RACIST。不要被欺骗。他们是最差的种族主义者。访问halfasian.org。访问https://www.reddit.com/r/Hapas/top

   


   

  Korean

  참고 : 의견을 읽으십시오. 투표 패턴을 관찰하십시오. 이 인종 차별 주의자들은 100 % 거짓말 쟁이입니다. 아시아 여성을 "사랑하는"백인 남성은 아시아 남성을 계속 비웃습니다. 그들은 끊임없이 아시아계 남성에 대한 거짓말을 퍼트렸다. 그러나 그들은 이러한 모욕이 "무고한 사고"라고 말할 것입니다. 그것은 완전한 거짓말입니다.

  스포츠 기자가 곤경에 처해있다. 그는 아시아 운동 선수에 대한 인종 차별적 인 견해를 썼다. 그는 단지 농담이라고 말했다. 코카서스 인은 그가 의도하지 않았다고 말했다. 그는 아내가 아시아 여성이기 때문에 인종 차별 주의자가 아니라고 말했다.

  그의 인종 차별적 인 발언은 "갑옷에 흠집"이났다. "chink"라는 단어는 중국인에 대한 인종 차별적 인 단어입니다. "ink크 (chink)"라는 단어는 아시아 사람들에 대한 인종 주의적 단어입니다.

  기자는 코카서스 인입니다. 그의 이름은 Anthony Federico입니다. 이 인종 차별 주의자들은 아시아 여성과 결혼했습니다. 그는 그녀를 인종 차별에 대한 핑계로 사용합니다. 그는 인종 차별적 인 척합니다.

  참고 :이 인종 차별 주의자는 거의 항상 백인 남성입니다. 그들은 거짓말 쟁이입니다. 그들은 인종 차별 주의자입니다. 속지 마.

  또 다른 백인 남성은 인종 차별적 인 의견을 냈습니다. 인종 차별적 인 발언은 아시아 인에 대한 것이 었습니다. 그는 또한 스포츠 언론인이기도합니다. 그는 아시아 여성과 결혼했다. 그는 다음과 같은 거짓말을 썼다.

  제 아내는 아시아 인입니다. 나는 의도적으로 그녀를 경시하지 않을 것입니다. 나는 의도적으로 아시아 인을 무시하지 않을 것입니다.

  이것은 처음이 아닙니다. 중국 스포츠 선수들은 종종 인종 차별적 인 조소를 겪습니다. 많은 다른 언론인들은 아시아 사람들을 조롱합니다. Jason Whitlock은 아시아 사람들은 작은 페니스를 가지고 있다고 말했다.

  참고 : 일어나십시오! 너무 많은 인종 차별 주의자가 있습니다. 그들은 거의 항상 백인 남성입니다. 그들은 종종 아시아 여성들과 결혼합니다. 그들은 아시아 사람들이 싫어. 그들은 싫어하는 아시아 인을 싫어한다. 그들은 당신에게 거짓말합니다. 그들은 인종 차별적이라고 주장하지 않습니다. 그들은 극한의 힘입니다. 속지 마. 그들은 최악의 인종 차별 주의자입니다. halfasian.org를 방문하십시오. https://www.reddit.com/r/Hapas/top을 방문하십시오.

   


   

  Japanese

  注:コメントを読んでください。投票パターンを観察してください。これらの人種差別主義者は100%の嘘つきです。アジアの女性を「愛する」白人の男性は、常にアジアの男性を嘲笑します。彼らは絶えずアジア人男性の嘘を広げた。しかし、彼らはこれらの侮辱は "無実の事故"だと言うでしょう。それは完全な嘘です。

  スポーツジャーナリストが困っている。彼はアジアの選手に対して人種差別的な発言を書いた。彼はそれが単なる「冗談」だと言った。白人の男は、彼がそれを意図していないと言った。彼は妻がアジアの女性であるため、人種差別主義者ではないと言いました。

  彼の人種差別主義者のコメントは「鎧の隙間」でした。中国語に対する人種差別的な言葉である "ちびっこ"は、 「ちりめん」という言葉は、アジア人に対する人種差別的な言葉です。

  ジャーナリストはコーカサス人です。彼の名前はAnthony Federicoです。この人種差別主義者はアジア人女性と結婚しています。彼は彼女を人種差別主義の口実として使う。彼は人種差別主義者ではないふりをする。

  注:これらの人種差別主義者はほとんど常にコーカサス人です。彼らは嘘つきです。彼らは人種差別主義者です。だまされてはいけません。

  もう一人の白人男性は人種差別主義的な発言をしました。人種差別主義的な発言はアジア人に対するものでした。彼はスポーツジャーナリストでもあります。彼はアジアの女性と結婚しています。彼は以下の嘘を書いた:

  私の妻はアジア人です。私は意図的に彼女を尊敬しません。私は意図的にアジア人を尊敬しません。

  これは初めてではありません。中国のスポーツ選手はしばしば人種差別的な嘲笑を被る。他の多くのジャーナリストはアジア人を嘲笑している。ジェイソン・ウィットロック氏によると、アジアの男性には小さなペニスがあるという。

  注:目を覚ます!多くの人種差別主義者がいる。彼らはほとんど常にコーカサス人です。彼らはしばしばアジアの女性と結婚します。彼らはアジア人を嫌う。彼らは嫌いなアジア人を憎む。彼らはあなたに嘘をついています。彼らは人種差別主義者ではないと主張する。彼らは非常に難しいです。だまされてはいけません。彼らは最悪の人種差別主義者です。 halfasian.orgにアクセスしてください。 https://www.reddit.com/r/Hapas/topにアクセスしてください。

   


   

  Vietnamese

  Lưu ý: Đọc các ý kiến. Quan sát các mẫu biểu quyết. Các phân biệt chủng tộc là 100% liars. Những người đàn ông da trắng người “love” phụ nữ châu á không ngừng chế giễu người đàn ông châu á. Họ liên tục lan truyền lời nói dối về người đàn ông châu á. Tuy nhiên, họ sẽ nói những nhục mạ “innocent accidents”. Nó là hoàn toàn dối trá.

  Một nhà báo thể thao đang gặp rắc rối. Ông đã viết các ý kiến phân biệt chủng tộc đối với một vận động viên người châu á. Ông nói rằng nó đã là chỉ là một “joke”. Người đàn ông da trắng nói rằng ông không có ý đó. Ông nói ông không phải là phân biệt chủng tộc vì vợ ông là một người phụ nữ châu á.

  Bình luận phân biệt chủng tộc của ông là “chink trong armor”. “Chink từ” là một từ phân biệt chủng tộc chống lại người dân Trung Quốc. “Chink từ” là một từ phân biệt chủng tộc đối với người châu á.

  Các nhà báo là một người đàn ông da trắng. Tên hắn là Anthony Federico. Phân biệt chủng tộc này kết hôn với một người phụ nữ châu á. Ông sử dụng nó như một cái cớ để phân biệt chủng tộc của mình. Ông giả vờ không được phân biệt chủng tộc.

  Lưu ý: Các racists là hầu như luôn luôn người đàn ông da trắng. Họ là kẻ nói dối. Họ là phân biệt chủng tộc. Không bị lừa gạt.

  Tuy nhiên, ý kiến phân biệt chủng tộc da trắng một con người thực hiện. Các ý kiến phân biệt chủng tộc đã chống lại người châu á. Ông cũng là một nhà báo thể thao. Ông kết hôn với một người phụ nữ châu á. Ông đã viết lời nói dối sau đây:

  Vợ tôi là Châu á. Tôi sẽ không bao giờ cố ý không tôn trọng cô ấy. Tôi sẽ không bao giờ cố ý khinh người châu á.

  Đây không phải là lần đầu tiên. Người chơi thể thao Trung Quốc thường bị chế giễu phân biệt chủng tộc. Nhiều nhà báo khác chế giễu người châu á. Jason Whitlock nói rằng người đàn ông châu á có penises nhỏ.

  Lưu ý: Wake up! Hiện có rất nhiều phân biệt chủng tộc. Họ hầu như luôn luôn là người đàn ông da trắng. Họ thường kết hôn với phụ nữ châu á. Họ ghét người châu á. Họ ghét ghét đàn ông châu á. Họ nói dối bạn. Họ yêu cầu bồi thường không được phân biệt chủng tộc. Họ là EXTREMLEY phân biệt chủng tộc. Không bị lừa gạt. Họ là các racists tồi tệ nhất. Truy cập vào halfasian.org. Hãy truy cập https://www.reddit.com/r/Hapas/top

   


   

  Filipino-tagalog

  Tandaan: Basahin ang mga komento. Obserbahan ang pattern ng pagboto. Ang mga racists ay 100% liars. Ang mga lalaking Caucasian na “nagmamahal” sa mga kababaihang Asyano PANINIWALA ng mga lalaki sa Asya. Patuloy silang kumakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa mga lalaking taga-Asya Gayunpaman sasabihin nila ang mga insulto na ito ay “mga inosenteng aksidente”. Ito ay isang kumpletong kasinungalingan.

  Ang isang mamamahayag sa sports ay nasa problema. Sinulat niya ang mga rasonista laban sa isang Asian na atleta. Sinabi niya na ito ay isang “joke” lamang. Sinabi ng lalaking Caucasian na hindi niya ito sinadya. Sinabi niya na hindi siya racist dahil ang kanyang asawa ay isang Asian na babae.

  Ang kanyang racist comment ay “chink in the armor”. Ang salitang “chink” ay isang racist na salita laban sa mga Tsino. Ang salitang “chink” ay isang racist na salita laban sa mga taga-Asya.

  Ang mamamahayag ay isang lalaking Caucasian. Ang pangalan niya ay Anthony Federico. Ang mga racists na ito ay kasal sa isang Asian na babae. Ginagamit niya ito bilang dahilan para sa kanyang rasismo. Nagpapanggap siya na hindi racist.

  Tandaan: Ang mga racists na ito ay halos palaging mga lalaking Caucasian. Sila ay mga sinungaling. Sila ay racist. Huwag malinlang.

  GINAGAWA ANOTHER Ang lalaking taga-Caucasus ay gumawa ng mga komento sa rasista. Ang racist comments ay laban sa mga taga-Asya. Siya rin ay isang sports journalist. Siya ay kasal sa isang Asian na babae. Isinulat niya ang sumusunod na kasinungalingan:

  Ang aking asawa ay Asyano. Hindi ko sinasadya na huwag ipagtanggol siya. Hindi ko sinasadya ang mga Asyano.

  Hindi ito ang unang pagkakataon. Ang mga manlalaro ng sports sa China ay kadalasang nagdurusa sa panlilibak. Maraming iba pang mamamahayag ang nanlala sa mga taong Asyano. Sinabi ni Jason Whitlock na ang mga Asian na lalaki ay may maliliit na penises.

  Tandaan: Gumising! Maraming racists. Sila ay halos palaging mga lalaking Caucasian. Madalas silang kasal sa mga kababaihang Asyano. Mapoot ang mga taong taga-Asya. Sila ay napopoot sa poot ng mga Asyano. Kasinungalingan sila sa iyo. Inaangkin nila na hindi racist. Sila ay EXTREMLEY RACIST. Huwag malinlang. Ang mga ito ay ang pinakamasamang racists. Bisitahin ang halfasian.org. Bisitahin ang https://www.reddit.com/r/Hapas/top

   


   

  Khmer

  ចំណាំ: សូមអានមតិយោបល់។ សង្កេតមើលគំរូបោះឆ្នោត។ អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទាំងនេះគឺជាអ្នកភូតកុហក 100% ។ បុរសជនជាតិស្បែកសដែល “ស្រឡាញ់” ស្រ្តីអាស៊ីគួរឱ្យសើចចំអកចំពោះបុរសអាស៊ី។ ពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយជានិច្ចអំពីជនជាតិអាស៊ី។ ប៉ុន្តែពួកគេនឹងនិយាយថាការប្រមាថទាំងនេះគឺជា “គ្រោះថ្នាក់គ្មានកំហុស” ។ វាគឺជាការកុហកយ៉ាងពេញលេញ។

  អ្នកកាសែតកីឡាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហា។ គាត់បានសរសេរការប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងអត្តពលិកអាស៊ី។ គាត់និយាយថាវាគ្រាន់តែជារឿងកំប្លែងប៉ុណ្ណោះ។ បុរសជនជាតិស្បែកសរូបនេះបាននិយាយថាគាត់មិនមានបំណងធ្វើវាទេ។ គាត់និយាយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេព្រោះប្រពន្ធគាត់គឺជាស្ត្រីអាស៊ី។

  ការអត្ថាធិប្បាយប្រកាន់ជាតិសាសន៍របស់គាត់គឺ “ចង្កាក្នុងគ្រឿងសឹក” ។ ពាក្យថា “chink” គឺជាពាក្យប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនចិន។ ពាក្យថា “chink” គឺជាពាក្យប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអាស៊ី។

  អ្នកសារព័ត៌មានគឺជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ ឈ្មោះរបស់គាត់គឺលោក Anthony Federico ។ អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នេះបានរៀបការជាមួយស្ត្រីអាស៊ី។ គាត់ប្រើនាងជាលេសសម្រាប់ការប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់គាត់។ គាត់ធ្វើពុតជាមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍។

  ចំណាំ: អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទាំងនេះគឺតែងតែជាបុរសស្បែកស។ ពួកគេជាអ្នកភូតភរ។ ពួកគេជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ កុំត្រូវបោកបញ្ឆោត។

  ដាក់បុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតជនជាតិស្បែកសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ មតិយោបល់ប្រកាន់ជាតិសាសន៍បានប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ី។ គាត់ក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានកីឡាផងដែរ។ គាត់បានរៀបការជាមួយស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់។ គាត់បានសរសេរកុហកតទៅ:

  ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជនជាតិអាស៊ី។ ខ្ញុំនឹងមិនគោរពគាត់ដោយចេតនាទេ។ ខ្ញុំនឹងមិនគោរពជនជាតិអាស៊ីដោយចេតនាទេ។

  នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ។ អ្នកលេងកីឡាចិនជារឿយៗទទួលរងការសើចចំអកជាតិសាសន៍។ អ្នកកាសែតជាច្រើនផ្សេងទៀតសើចចំអកចំពោះប្រជាជនអាស៊ី។ Jason Whitlock បាននិយាយថាបុរសអាស៊ីមានលិង្គតូចៗ។

  ចំណាំ: ភ្ញាក់ឡើង! មានអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាច្រើន។ ពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សជនជាតិស្បែកស។ ពួកគេជារឿយៗបានរៀបការជាមួយស្ត្រីអាស៊ី។ ពួកគេស្អប់ប្រជាជនអាស៊ី។ ពួកគេស្អប់បុរសជនជាតិអាស៊ី។ ពួកគេកុហកអ្នក។ ពួកគេអះអាងថាមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេ។ ពួកវាគឺ RACIST EXTREMLEY ។ កុំត្រូវបោកបញ្ឆោត។ ពួកគេគឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ដ៏អាក្រក់បំផុត។ ចូលទស្សនា halfasian.org ។ ចូលមើល https://www.reddit.com/r/Hapas/top

   


   

  Lao

  ຫມາຍເຫດ: ອ່ານຄໍາເຫັນ. ສັງເກດເບິ່ງຮູບແບບການເລືອກຕັ້ງ. racists ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ 100% liars. ຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວທີ່ “ຮັກ” ແມ່ຍິງອາຊີຖືວ່າເປັນຄົນຂີ້ເຫງົາຜູ້ຊາຍອາຊີ. ພວກເຂົາສະເຫມີເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຜູ້ຊາຍອາຊີ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະກ່າວວ່າການຂົ່ມເຫັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ “ອຸປະຕິເຫດທີ່ບໍ່ມີໂທດ”. ມັນເປັນການນອນທີ່ສົມບູນ.

  ນັກຂ່າວກິລາແມ່ນຢູ່ໃນບັນຫາ. ລາວຂຽນຄໍາເຫັນ racist ຕໍ່ນັກກິລາອາຊີ. ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າມັນເປັນພຽງແຕ່ “ຈົບ”. ຜູ້ຊາຍ Caucasian ກ່າວວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈມັນ. ລາວເວົ້າວ່າລາວບໍ່ແມ່ນຄົນຂີ້ອາຍເພາະວ່າລາວເປັນແມ່ຍິງອາຊີ.

  ຄໍາເຫັນ racist ລາວແມ່ນ “chink ໃນປະຈໍາຕະກູນໄດ້”. ຄໍາວ່າ “chink” ແມ່ນຄໍາເວົ້າ racist ຕໍ່ປະຊາຊົນຈີນ. ຄໍາວ່າ “chink” ແມ່ນຄໍາສັບ racist ກັບປະຊາຊົນອາຊີ.

  ນັກຂ່າວແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ຊື່ລາວແມ່ນ Anthony Federico. racists ນີ້ໄດ້ແຕ່ງງານກັບແມ່ຍິງອາຊີ. ລາວໃຊ້ນາງເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວສໍາລັບການເປັນເຊື້ອຊາດລາວ. ລາວ pretends ບໍ່ racist.

  ຫມາຍເຫດ: racists ເຫຼົ່ານີ້ເກືອບແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ພວກເຂົາເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ racist. ຢ່າຫລອກລວງ.

  ໃຫ້ຄົນອື່ນຄົນຄາລາສຊີເຮັດຄໍາເຫັນ racist. ຄໍາເຫັນ racist ແມ່ນຕໍ່ກັບປະຊາຊົນອາຊີ. ລາວຍັງເປັນນັກຂ່າວກິລາ. ລາວແຕ່ງງານກັບແມ່ຍິງອາຊີ. ເພິ່ນໄດ້ຂຽນຄໍາເວົ້າດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  ພອນລະຢາຂອງຂ້ອຍແມ່ນເອເຊຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ນັບຖືເຈົ້າໂດຍເຈດຕະນາ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ນັບຖືຊາວອາຊີໂດຍເຈດຕະນາ.

  ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ. ນັກກິລາກິລາຈີນມັກຈະຖືກຂົ່ມຂືນ racist. ນັກຂ່າວອື່ນໆຫຼາຍຄົນທີ່ຂີ້ລັກຜູ້ຄົນອາຊີ. Jason Whitlock ກ່າວວ່າຜູ້ຊາຍອາຊີມີ penis ຂະຫນາດນ້ອຍ.

  Note: Wake up! ມີ racists ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກືອບຜູ້ຊາຍ Caucasian. ພວກເຂົາເຈົ້າມັກແຕ່ງງານກັບແມ່ຍິງອາຊີ. ພວກເຂົາກຽດຊັງຄົນອາຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າກຽດຊັງຜູ້ຊາຍອາຊີ. ພວກເຂົາເວົ້າກັບເຈົ້າ. ພວກເຂົາອ້າງວ່າບໍ່ເປັນ racist. ພວກເຂົາແມ່ນ EXTREMLEY RACIST. ຢ່າຫລອກລວງ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ racists ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ຢ້ຽມຊົມ halfasian.org. ຢ້ຽມຢາມ https://www.reddit.com/r/Hapas/top

   


   

  Thai

  หมายเหตุ : อ่านความคิดเห็น ดูการออกเสียงแบบ racists เหล่านี้เป็น 100% หลอกลวง Caucasian คนที่ " รัก " ผู้หญิงเอเชียอย่างต่อเนื่องเยาะเย้ยเอเชียคน พวกเขาตลอดเวลากระจายอยู่เกี่ยวกับเอเชียคน แต่พวกเขาจะพูดดูถูกเหล่านี้เป็น " อุบัติเหตุ " ที่บริสุทธิ์ มันคือการโกหก

  นักข่าวกีฬาอยู่ในปัญหา เขาเขียนความคิดเห็นเหยียดผิวกับนักกีฬาเอเชีย เขาบอกว่ามันเป็นแค่ " ตลก " Caucasian ผู้ชายบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก เขาบอกว่าเขาไม่ใช่พวกเหยียดผิว เพราะภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงเอเชีย

  ความคิดเห็นที่เหยียดผิวของเขา " รอยร้าวในเกราะ " คำว่า " ข้าม " เป็นคำเหยียดผิวกับคนจีน คำว่า " ข้าม " เป็นคำเหยียดผิวกับคนเอเชีย

  นักข่าวเป็นคนผิวขาวผู้ชาย ชื่อของเขาคือ แอนโธนี่ เฟเดอริโก นี้ racists แต่งงานกับผู้หญิงเอเชีย เขาใช้เธอเป็นข้ออ้างสำหรับการเหยียดเชื้อชาติของเขา เขาอ้างว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ

  หมายเหตุ : racists เหล่านี้มักจะผิวขาวผู้ชาย พวกเขาโกหก พวกเขาเป็นพวกเหยียดผิว ไม่ต้องหลอก

  แต่ชายอีกคนผิวขาว ทำให้ชนชั้นแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นที่เหยียดผิวต่อต้านคนเอเชีย เขายังเป็นนักข่าวกีฬา เขาแต่งงานกับผู้หญิงเอเชีย เขาเขียนโกหก ดังต่อไปนี้

  ภรรยาเอเชีย ผมไม่เคยตั้งใจที่จะไม่เคารพเธอ ผมไม่เคยตั้งใจที่จะไม่เคารพด้วย

  นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ นักกีฬาจีนมักจะประสบเหยียดผิว เยาะเย้ย นักข่าวหลาย ๆเยาะเย้ยคนเอเชีย เจสันวิทล็อคกล่าวว่าเอเชียผู้ชายเล็กกุมเป้า

  หมายเหตุ : ตื่น ! มี racists มากมาย พวกเขาเป็นเกือบเสมอผิวขาวผู้ชาย พวกเขามักจะแต่งงานกับผู้หญิงเอเชีย พวกเขาเกลียดคนเอเชีย พวกเขาเกลียดเกลียดเอเชียคน พวกเขาโกหกคุณ พวกเขาอ้างว่าไม่ได้เหยียดเชื้อชาติ พวกเขาจะ extremley เหยียดสีผิว ไม่ต้องหลอก พวกเขาเป็น racists ที่เลวร้ายที่สุด เข้าเยี่ยมชม halfasian.org . เข้าเยี่ยมชม https://www.reddit.com/r/hapas/top

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - anti-Asian, afwm achievement - my wife gf is Asian, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, bbb, brainwashed, brainwashed - afwm, brainwashed - zero consequences, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian - ‘White Supremacist’ Attack in Portland - Fake News vs Clear Thinking on Jeremy Joseph Christian [2017] [usa] [final]+.pdf

   

  “White Supremacist” Attack in Portland? Fake News vs. Clear Thinking on Jeremy Christian - Jack Kerwick
  https://townhall.com/columnists/jackkerwick/2017/05/30/white-supremacist-attack-in-portland-fake-news-vs-clear-thinking-on-jeremy-christian-n2333375

   

  Notes

  Jeremy Joseph Christian, 35, boarded the MAX train in Portland, Oregon and harassed two young women who, reportedly, were in Islamic attire. Three other men, who are now being hailed as heroes, came to their defense.

  Christian killed two of the men by slashing their throats. The third man, who was also stabbed, sustained non-life threatening wounds.

  ‘Fk Christians, fk Jews, fk Muslims!’ Christian shouts.

  Christian called for a ‘Monotheist Holocaust,’

  In another post, he wrote: ‘I want a job in Norway cutting off the heads of people that Circumsize Babies…Like if you agree!!!’

  Christian was a convicted criminal. His record includes convictions for robbery, kidnapping, and weapons.

  Christian called for the death of Hillary Clinton and Donald Trump supporters.

  Jeremy Joseph Christian is a Caucasian man.

  ‘I am not a racist,’ he wrote, ‘and have a half Vietnamese Nephew and large Vietnamese Family in Portland the US Vietnam and around the world.’

   


   

  TNG6bhc.jpg
  pNS8BIf.jpg
  9EV8srS.jpg
  1uYyAuA.jpg

   


   

  Chinese

  杰里米约瑟夫克里斯蒂安骚扰了2名年轻女性。年轻女性穿着伊斯兰服装。 3名男子试图捍卫这些女性。杰里米用刀杀死了其中2人。他用刀刺伤了第三个人。第三名男子幸存下来。

  杰里米约瑟夫克里斯蒂安是一名白人男子。他来自美国。他35岁。

  我讨厌基督徒。我讨厌犹太人。我讨厌穆斯林 - 杰里米约瑟夫克里斯蒂安

  这位高加索人呼吁大屠杀。他只想要他的宗教信仰。

  杰里米约瑟夫克里斯蒂安写道:

  我不是种族主义者。我有一个欧亚侄子。我的妻子是越南女人。我在美国有一个越南家庭。

  我想在挪威找份工作。我想杀死给婴儿包皮的人。如果你同意,给我一个“喜欢”。 - Jeremy Joseph Christian [在社交媒体上]

  杰里米提倡杀人。他希望希拉里克林顿去世。他希望唐纳德特朗普的支持者去世。

  杰里米是一名有罪的罪犯。他犯有偷窃,绑架和拥有武器的罪名。

  注意:亚洲女性是种族主义男性的首选伴侣。这些男人几乎都是高加索人。这些高加索人假装不是种族主义者。他们是骗子。不要被欺骗。

   


   

  Korean

  Jeremy Joseph Christian은 2 명의 젊은 여성을 괴롭 히고 있습니다. 젊은 여성들은 이슬람교 의상을 입고있었습니다. 3 명의 남자는 여자를 방어하는 것을 시도했다. 제레미는 그 중 2 마리를 칼로 죽였습니다. 그는 세 번째 사람을 칼로 찔렀다. 세 번째 사람은 살아 남았습니다.

  Jeremy Joseph Christian은 백인 남성입니다. 그는 미국 출신이다. 그는 35 세.

  나는 그리스도인이 싫어. 나는 유대인이 싫다. 나는 이슬람교도를 싫어한다. - Jeremy Joseph Christian

  코카서스 인 남자는 대학살을 요구했다. 그는 오직 자신의 종교 만 원했다.

  Jeremy Joseph Christian은 다음과 같이 썼습니다.

  나는 인종 차별적이지 않다. 나는 유라시아 조카가있다. 제 아내는 베트남 여자입니다. 나는 미국에 베트남 가족이 있습니다.

  노르웨이에서 일하고 싶습니다. 나는 할례를하는 사람들을 죽이고 싶다. 동의하면 나에게 '좋아’해주세요. - Jeremy Joseph Christian [사회 미디어]

  제레미는 사람들을 죽이려 고했다. 그는 힐러리 클린턴이 죽길 바랬다. 그는 도널드 트럼프 지지자들이 죽길 바랬다.

  제레미는 유죄 판결을받은 범죄자입니다. 그는 도둑질하고, 납치하고, 무기를 소지 한 죄를지었습니다.

  참고 : 아시아 여성은 인종 차별적 인 남성의 선호 파트너입니다. 이 남자들은 거의 항상 백인 남자들입니다. 이 백인 남성들은 인종 차별적 인 척하지 않습니다. 그들은 거짓말 쟁이입니다. 속지 마.

   


   

  Japanese

  ジェレミー・ジョセフ・クリスチャンは、2人の若い女性を嫌がらせします。若い女性はイスラムの衣服を着た。 3人の男性が女性を守ろうとした。ジェレミーは2人をナイフで殺した。彼はナイフで第三の男を刺した。第三の男は生き残った。

  ジェレミー・ジョセフ・クリスチャンは白人男性です。彼はアメリカ出身です。彼は35歳でした。

  私はキリスト教徒が嫌いです。私はユダヤ人が嫌いです。私はイスラム教徒が嫌い - Jeremy Joseph Christian

  白人の男はホロコーストを求めた。彼は宗教だけを望んでいた。

  ジェレミー・ジョセフ・クリスチャンはこう書いています。

  私は人種差別主義者ではない。私にはユーラシア人の甥がいる。私の妻はベトナムの女性です。私はアメリカにベトナム人の家族を持っています。

  私はノルウェーで仕事が欲しい。赤ちゃんに割礼をしている人を殺したい。あなたが同意するなら、私に「好き」を与えてください。 - Jeremy Joseph Christian [ソーシャルメディア上]

  ジェレミーは人を殺すことを奨励した。彼はヒラリークリントンが死ぬことを望んだ。彼はドナルド・トランプの支持者が死ぬことを望んだ。

  ジェレミーは有罪判決を受けた犯罪者です。彼は盗んだり、誘拐したり、武器を所持したりしていた。

  注:アジア人女性は人種差別的な男性の優先パートナーです。これらの男性はほとんど常にコーカサス人です。これらの白人の男性は人種差別主義者ではないふりをする。彼らは嘘つきです。だまされてはいけません。

   


   

  Vietnamese

  Jeremy Joseph Christian quấy nhiễu 2 phụ nữ trẻ. Các phụ nữ trẻ mặc trang phục hồi giáo. 3 người đàn ông đã cố gắng để bảo vệ những người phụ nữ. Jeremy giết 2 của họ với một con dao. Ông đâm người đàn ông thứ ba với một con dao. Người đàn ông thứ ba đã sống sót.

  Jeremy Joseph Christian là một người đàn ông da trắng. Ông là từ Mỹ. Ông đã 35 tuổi.

  Tôi ghét các Kitô hữu. Tôi ghét người Do Thái. Tôi ghét người Hồi giáo - Jeremy Joseph Christian

  Người đàn ông da trắng kêu gọi một cuộc tàn sát. Ông muốn chỉ tôn giáo của mình.

  Jeremy Joseph Christian đã viết:

  Tôi không phân biệt chủng tộc. Tôi có một cháu trai á-Âu. Vợ tôi là một người phụ nữ Việt Nam. Tôi có một gia đình người Việt ở Mỹ.

  Tôi muốn có một công việc tại Na Uy. Tôi muốn giết những người sử dụng trẻ sơ sinh cắt bao bì. Đưa cho tôi một “like” nếu bạn đồng ý. -Jeremy Christian Joseph [trên phương tiện truyền thông xã hội]

  Jeremy thăng giết người. Ông muốn Hillary Clinton đến chết. Ông muốn Donald Trump ủng hộ chết.

  Jeremy là một tên tội phạm bị kết án. Ông đã phạm tội ăn cắp, bắt cóc và sở hữu vũ khí.

  Lưu ý: Các phụ nữ châu á có đối tác ưa thích của phân biệt chủng tộc Nam giới. Những người này hầu như luôn luôn là người đàn ông da trắng. Những người đàn ông da trắng giả vờ không được phân biệt chủng tộc. Họ là kẻ nói dối. Không bị lừa gạt.

   


   

  Filipino-tagalog

  Hinamon ni Jeremy Joseph Christian ang 2 kabataang babae. Ang mga kabataang babae ay nagsusuot ng damit ng Islam. Sinikap ng mga lalaki na ipagtanggol ang mga babae. Pinatay ni Jeremy ang dalawa sa kanila na may kutsilyo. Sinaktan niya ang ikatlong lalaking may kutsilyo. Ang ikatlong lalaki ay nakaligtas.

  Si Jeremy Joseph Christian ay isang lalaking Caucasian. Siya ay mula sa Amerika. Siya ay 35 taong gulang.

  Galit ko ang mga Kristiyano. Galit ko ang mga Hudyo. Galit ko ang mga Muslim - Jeremy Joseph Christian

  Ang Caucasian na lalaki ay nanawagan para sa isang Holocaust. Gusto niya lamang ang kanyang relihiyon.

  Isinulat ni Jeremy Joseph Christian:

  Hindi ako racist. Mayroon akong Eurasian nephew. Ang aking asawa ay isang babaeng Vietnamese. Mayroon akong isang Vietnamese na pamilya sa Amerika.

  Gusto ko ng trabaho sa Norway. Gusto kong patayin ang mga taong tuliin ang mga sanggol. Bigyan mo ako ng “katulad” kung sumasang-ayon ka. - Jeremy Joseph Christian [sa social media]

  Isinulong ni Jeremy ang pagpatay sa mga tao. Gusto niyang mamatay si Hillary Clinton. Nais niyang mamatay ang mga tagasuporta ni Donald Trump.

  Si Jeremy ay isang nahatulan na kriminal. Siya ay nagkasala ng pagnanakaw, pagkidnap, at pagkakaroon ng mga sandata.

  Tandaan: Ang mga babaeng taga-Asya ay ang ginustong kapareha ng mga lalaki sa rasista. Ang mga lalaking ito ay halos palaging mga lalaking Caucasian. Ang mga lalaking Caucasian ay nagkukunwaring hindi racist. Sila ay mga sinungaling. Huwag malinlang.

   


   

  Khmer

  លោក Jeremy យ៉ូសែបគ្រីស្ទានធ្វើយាយីស្ត្រី 2 នាក់។ ស្ត្រីវ័យក្មេងទាំងនោះពាក់សម្លៀកបំពាក់អ៊ីស្លាម។ បុរស 3 នាក់ព្យាយាមការពារស្ត្រី។ លោកជេរ៉េមីបានសម្លាប់មនុស្ស 2 នាក់ដោយកាំបិត។ គាត់បានចាក់បុរសទី 3 ដោយកាំបិត។ បុរសទី 3 បានរួចជីវិត។

  លោកជេរ៉េមីយ៉ូសយ៉ូសែបជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ គាត់មកពីអាមេរិច។ គាត់មានអាយុ 35 ឆ្នាំ។

  ខ្ញុំស្អប់គ្រីស្ទាន។ ខ្ញុំស្អប់ពួកយូដា។ ខ្ញុំស្អប់ម៉ូស្លីម - លោកជេរេមីយ៉ូសយ៉ូសែបជាគ្រីស្ទាន

  បុរសជនជាតិស្បែកសបានអំពាវនាវឱ្យមានការសម្លាប់រង្គាល។ គាត់ចង់បានសាសនារបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ។

  លោក Jeremy យ៉ូសែបបានសរសេរថា:

  ខ្ញុំមិនមែនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេ។ ខ្ញុំមានក្មួយអ៊ីរ៉ាស៊ី។ ភរិយាខ្ញុំគឺជាស្ត្រីវៀតណាម។ ខ្ញុំមានគ្រួសារវៀតណាមនៅអាមេរិក។

  ខ្ញុំចង់បានការងារនៅន័រវែស។ ខ្ញុំចង់សម្លាប់អ្នកដែលកាត់ស្បែកកូនក្មេង។ ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំ “ដូចជា” ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រម។ - Jeremy Joseph គ្រិស្តសាសនិក [នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម]

  លោក Jeremy បានផ្សព្វផ្សាយការសំលាប់មនុស្ស។ គាត់ចង់ឱ្យហ៊ីឡារីគ្លីនតុនត្រូវស្លាប់។ គាត់ចង់ឱ្យអ្នកគាំទ្រដូនពេញត្រាំងស្លាប់។

  លោក Jeremy គឺជាឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោស។ គាត់មានកំហុសក្នុងការលួចចាប់ជំរិតនិងកាន់អាវុធ។

  ចំណាំ: ស្ត្រីអាស៊ីគឺជាដៃគូពេញចិត្តរបស់បុរសប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ បុរសទាំងនេះគឺតែងតែជាបុរសស្បែកស។ បុរសជនជាតិស្បែកសទាំងនេះធ្វើពុតជាមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ ពួកគេជាអ្នកភូតភរ។ កុំត្រូវបោកបញ្ឆោត។

   


   

  Lao

  Jeremy Joseph Christian ຂົ່ມເຫັງ 2 ຍິງຫນຸ່ມ. ແມ່ຍິງຫນຸ່ມນຸ່ງເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມອິດສະລາມ. ຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນໄດ້ພະຍາຍາມປົກປ້ອງແມ່ຍິງ. Jeremy ຂ້າ 2 ຂອງພວກເຂົາດ້ວຍມີດ. ເພິ່ນໄດ້ stabbed ຜູ້ຊາຍທີ່ສາມມີມີດ. ຄົນທີສາມໄດ້ລອດຊີວິດ.

  Jeremy Joseph Christian ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ລາວແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາ. ລາວມີອາຍຸ 35 ປີ.

  ຂ້ອຍກຽດຊັງຄຣິດສະຕຽນ. ຂ້ອຍກຽດຊັງຊາວຢິວ. ຂ້າພະເຈົ້າກຽດຊັງມຸດສະລິມ - Jeremy Joseph Christian

  ຜູ້ຊາຍ Caucasian ເອີ້ນວ່າ Holocaust. ລາວຕ້ອງການພຽງແຕ່ສາສະຫນາຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ.

  Jeremy Joseph Christian ຂຽນ:

  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ racist. ຂ້າພະເຈົ້າມີລູກຊາຍ Eurasian. ພອນລະຢາຂອງຂ້ອຍແມ່ນແມ່ຍິງຫວຽດນາມ. ຂ້ອຍມີຄອບຄົວຫວຽດນາມໃນອາເມລິກາ.

  ຂ້ອຍຕ້ອງການວຽກໃນນໍເວ. ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຂ້າຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼົ່ນລົງ. ໃຫ້ຂ້ອຍ “ຄື” ຖ້າທ່ານຕົກລົງເຫັນດີ. - Jeremy Joseph Christian [ກ່ຽວກັບສື່ສັງຄົມ]

  Jeremy ສົ່ງເສີມການຂ້າຄົນ. ລາວຕ້ອງການໃຫ້ Hillary Clinton ເສຍຊີວິດ. ລາວຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທ່ານ Donald Trump ເສຍຊີວິດ.

  Jeremy ແມ່ນຄະດີອາຍາຖືກຕັດສິນ. ລາວມີຄວາມຜິດຂອງການລັກ, ການລັກພາ, ແລະມີອາວຸດ.

  ຫມາຍເຫດ: ແມ່ຍິງອາຊີແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມັກຂອງຜູ້ຊາຍ racist. ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເກືອບຜູ້ຊາຍ Caucasian. ຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າບໍ່ມີ racist. ພວກເຂົາເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ. ຢ່າຫລອກລວງ.

   


   

  Thai

  เจเรมี่ โจเซฟ คริสเตียน รังแกผู้หญิง 2 หนุ่ม หญิงสาวสวมเสื้อผ้าอิสลาม ชาย 3 คน พยายามจะปกป้องผู้หญิง ฆ่าเจเรอมี่ 2 ของพวกเขาด้วยมีด เขาแทงชายคนที่สามด้วยมีด คนที่สามที่รอดชีวิต

  เจเรมี่ โจเซฟ คริสเตียน เป็นฝรั่งผู้ชาย เขามาจากอเมริกา เขาอายุ 35 ปี

  ฉันเกลียดคริสเตียน ฉันเกลียดยิว ฉันเกลียดมุสลิม - คริสเตียน เจเรมี่ โจเซฟ

  Caucasian ผู้ชายเรียกหายนะนั้น เขาต้องการเพียงศาสนาของเขา

  เจเรมี่ โจเซฟ คริสเตียน เขียน :

  ผมไม่ใช่พวกเหยียดผิว ผมมีเอเชียหลานชาย ภรรยาของฉันเป็นผู้หญิงเวียดนาม ครอบครัวฉันเป็นครอบครัวชาวเวียดนามใน อเมริกา

  ผมต้องการงานในนอร์เวย์ ฉันต้องการที่จะฆ่าคนที่เข้าสุหนัตทารก ให้ฉัน " ชอบ " ถ้าคุณเห็นด้วย - เจเรมี่ โจเซฟคริสเตียน [ บนสื่อสังคม ]

  เจเรมี่ ได้ฆ่าคน ฮิลลารี คลินตัน เขาต้องการที่จะตาย เขาต้องการ Donald Trump ผู้สนับสนุนที่จะตาย

  เจเรมี่เป็นนักโทษอาญา เขามีความผิดฐานลักขโมย การลักพาตัว และครอบครองอาวุธ

  หมายเหตุ : ผู้หญิงเอเชียเป็นพันธมิตรที่ต้องการของพวกผู้ชาย คนเหล่านี้มักจะผิวขาวผู้ชาย คนผิวขาวเหล่านี้หลอกว่าไม่ใช่พวกเหยียดผิว พวกเขาโกหก ไม่ต้องหลอก

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian - kw Rheal Duguay racist against Dameian Muirhead - Black police officer faces charges for not investigating racial taunts against himself [2013] [usa] [final]+.pdf

   

  Black police officer faces charges for not investigating racial taunts against himself | Toronto Star
  https://www.thestar.com/news/crime/2013/02/26/black_police_officer_faces_charges_for_not_investigating_racial_taunts_against_himself.html

   

  Notes

  The target of the alleged lynching remark, York Regional Police Const. Dameian Muirhead

  The complainant, Rheal Duguay (right)

  Note: Rheal Duguay is a Caucasian man.

  Muirhead’s written defence said partygoers hurled racial taunts including comments on the darkness of his skin and ‘I would love to see that guy hanging from a tree.’

  ‘There’s no racism,’ he testified. ‘I’m married to an Asian lady. My kids are half-Asian.’

   


   

  7qu4bfD.jpg
  PxnFB8l.jpg
  obU7nY7.jpg

   


   

  Chinese

  黑人警察是种族主义的受害者。 他被种族主义者嘲笑。 该官员的名字是Dameian Muirhead。

  达美安说,一个节日里的人们大喊大叫种族主义的话。 他们嘲笑他黑皮肤。 有人说我想看他挂在树上。 这意味着“杀了他”。

  一个人说没有种族主义。 他说他有一个亚洲人的妻子。 他说我的孩子是欧亚人。 那个人被命名为Rheal Duguay。

  Rheal Duguay是种族主义者。 他是一名白人男子。

  注意:这些人是种族主义者。 这些高加索人假装不是种族主义者。 他们的借口是他们的妻子是亚洲女性。 他们是种族主义者。 他们在骗你。 这些都是极端的懦夫。 不要被欺骗。

   


   

  Korean

  흑인 경찰은 인종 차별의 희생자였습니다. 그는 인종 차별적 인 사람들에 의해 조롱 받았다. 장교 이름은 Dameian Muirhead입니다.

  Dameian은 축제에서 사람들이 인종 차별적 인 말을 외쳤다. 그들은 그의 어두운 피부를 조롱했다. 하나는 그가 나무에 매달린 것을보고 싶다. 그것은 "그를 죽이라"는 의미로 해석됩니다.

  한 사람은 인종 차별주의가 없다고 말했다. 그는 아시아의 아내가 있다고 말했다. 그는 내 아이들이 유라시아라고 말했다. 그 사람은 Rheal Duguay라고합니다.

  Rheal Duguay는 인종 차별 주의자입니다. 그는 코카서스 인입니다.

  참고 :이 사람들은 인종 차별 주의자입니다. 이 백인 남성들은 인종 차별적 인 척하지 않습니다. 그들의 변명은 그들의 아내가 아시아 여성이라는 것이다. 그들은 인종 차별 주의자입니다. 그들은 당신에게 거짓말하고 있습니다. 이들은 극단적 인 겁쟁이들입니다. 속지 마.

   


   

  Japanese

  黒人警察官は人種差別の犠牲者でした。 彼は人種差別主義者によって嘲笑された。 役人の名前はDameian Muirheadです。

  Dameianは、祭りの人々は人種差別的な言葉を叫んだと言いました。 彼らは彼の暗い肌を嘲笑した。 私は彼が木に掛けられているのを見たいと言いました。 それは "彼を殺す"と解釈されます。

  ある人は人種差別がないと言いました。 彼はアジアの妻がいると言った。 彼は私の子供たちがユーラシア人だと言った。 その人はRheal Duguayという名前です。

  Rheal Duguayは人種差別主義者です。 彼は白人男性です。

  注:これらの男性は人種差別主義者です。 これらの白人の男性は人種差別主義者ではないふりをする。 彼らの言い訳は、彼らの妻はアジアの女性であるということです。 彼らは人種差別主義者です。 彼らはあなたに嘘をついています。 これらは極端な臆病者です。 だまされてはいけません。

   


   

  Vietnamese

  Một sĩ quan cảnh sát màu đen là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Anh ta nhạo báng người phân biệt chủng tộc. Các viên chức tên là Dameian Muirhead.

  Dameian cho biết người dân tại một lễ hội hét từ phân biệt chủng tộc. Họ chế nhạo ông da tối. Ai nói tôi muốn nhìn thấy anh ta treo trên một cây. Mà dịch để “kill him”.

  Một trong những người nói rằng không có phân biệt chủng tộc. Ông nói rằng ông đã có một người vợ Châu á. Ông nói rằng trẻ em của tôi á-Âu. Người đó được đặt tên Rheal Duguay.

  Rheal Duguay là một phân biệt chủng tộc. Ông là một người đàn ông da trắng.

  Lưu ý: Những người đàn ông người phân biệt chủng tộc. Những người đàn ông da trắng giả vờ không được phân biệt chủng tộc. Lý do của họ là bà vợ của họ là phụ nữ châu á. Họ là phân biệt chủng tộc. Họ đang nói dối bạn. Đây là cực kỳ hèn nhát. Không bị lừa gạt.

   


   

  Filipino-tagalog

  Isang itim na pulis ang biktima ng kapootang panlahi. Siya ay ridiculed ng racist mga tao. Ang pangalan ng opisyal ay Dameian Muirhead.

  Sinabi ng Dameian na ang mga tao sa isang pagdiriwang ay sumigaw ng mga salita sa rasista. Sinira nila ang kanyang madilim na balat. Sinabi ng isa na gusto kong makita siyang nakabitin sa isang puno. Ang ibig sabihin ay “patayin siya”.

  Sinabi ng isang tao na walang rasismo. Sinabi niya na mayroon siyang Asian na asawa. Sinabi niya na ang aking mga anak ay Eurasian. Ang taong iyon ay pinangalanang si Rheal Duguay.

  Si Rheal Duguay ay isang rasista. Siya ay isang lalaking Caucasian.

  Tandaan: Ang mga taong ito ay mga rasista. Ang mga lalaking Caucasian ay nagkukunwaring hindi racist. Ang kanilang dahilan ay ang kanilang mga asawa ay Asian kababaihan. Ang mga ito ay racists. Sila ay nakahiga sa iyo. Ang mga ito ay sobrang katakawan. Huwag malinlang.

   


   

  Khmer

  មន្រ្តីប៉ូលីសពណ៌ខ្មៅគឺជាជនរងគ្រោះនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍។ គាត់ត្រូវបានគេចំអកដោយមនុស្សប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ ឈ្មោះរបស់មន្រ្តីគឺ Dameian Muirhead ។

  Dameian បាននិយាយថាមនុស្សនៅឯមហោស្រពមួយបានស្រែកពាក្យប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ពួកគេបានចំអកឱ្យស្បែកខ្មៅរបស់គាត់។ ម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឃើញគាត់ព្យួរនៅលើដើមឈើ។ ដែលបកប្រែថា “សម្លាប់គាត់” ។

  មនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាគ្មានការរើសអើងជាតិសាសន៍ទេ។ គាត់និយាយថាគាត់មានប្រពន្ធជនជាតិអាស៊ី។ គាត់និយាយថាកូន ៗ របស់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិអ៊ុយរ៉ាស៊ីន។ បុគ្គលនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះ Rheal Duguay ។

  Rheal Duguay គឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ គាត់ជាបុរសជនជាតិស្បែកស។

  ចំណាំ: បុរសទាំងនេះគឺជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍។ បុរសជនជាតិស្បែកសទាំងនេះធ្វើពុតជាមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ ការដោះសាររបស់ពួកគេគឺថាប្រពន្ធរបស់ពួកគេគឺជាស្ត្រីអាស៊ី។ ពួកគេជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ ពួកគេកំពុងតែនិយាយកុហកដល់អ្នក។ ទាំងនេះគឺជាអ្នកកំសាក។ កុំត្រូវបោកបញ្ឆោត។

   


   

  Lao

  ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສີດໍາເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກເຊື້ອຊາດ. ລາວຖືກ ridiculed ໂດຍຄົນ racist. ຊື່ຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ແມ່ນ Dameian Muirhead.

  Dameian ກ່າວວ່າປະຊາຊົນໃນງານບຸນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄໍາເວົ້າ racist. ພວກເຂົາ ridiculed ຜິວຫນັງຊ້ໍາຂອງຕົນ. ຄົນຫນຶ່ງເວົ້າວ່າຂ້ອຍຢາກເຫັນພຣະອົງນອນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້. ທີ່ແປວ່າ “ຂ້າພຣະອົງ”.

  ຄົນຫນຶ່ງເວົ້າວ່າບໍ່ມີ racism. ລາວບອກວ່າລາວມີພອນລະຢາຂອງເອເຊຍ. ລາວເວົ້າວ່າເດັກນ້ອຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນເອີຣົບ. ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນຊື່ Rheal Duguay.

  Rheal Duguay ແມ່ນ racist. ລາວເປັນຜູ້ຊາຍ Caucasian.

  ຫມາຍເຫດ: ຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຊົນຊາດຊົນຊາດ. ຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າບໍ່ມີ racist. ຂໍ້ແກ້ຕົວຂອງພວກເຂົາແມ່ນວ່າພັນລະຍາຂອງພວກເຂົາແມ່ນແມ່ຍິງອາຊີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ racists. ພວກເຂົານອນຢູ່ກັບທ່ານ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ cowards ທີ່ສຸດ. ຢ່າຫລອກລວງ.

   


   

  Thai

  ตำรวจสีดำเป็นเหยื่อของการเหยียดผิว เขาถูกเยาะเย้ยโดยชนชั้นประชาชน ชื่อของเจ้าหน้าที่ dameian มิวร์เฮด .

  dameian กล่าวว่าผู้คนในงานเทศกาลตะโกนเหยียดผิวคำ พวกเขาเยาะเย้ยผิวสีเข้มของเขา หนึ่งบอกว่า ผมต้องการเห็นเขาแขวนบนต้นไม้ แปลว่า " ฆ่ามัน "

  คนหนึ่งบอกว่า ไม่มีเหยียดผิว เขากล่าวว่า เขามีภรรยาเอเชีย เขาบอกว่า ลูกของฉันเป็นเอเชีย . คนที่ชื่อ rheal ดูไกว .

  rheal ดูไกวเป็นพวกเหยียดผิว เขาเป็นคนผิวขาว .

  หมายเหตุ : พวกชนชั้นประชาชน คนผิวขาวเหล่านี้หลอกว่าไม่ใช่พวกเหยียดผิว ข้ออ้างของพวกเขาคือว่า ภรรยาของตนเป็นผู้หญิงเอเชีย พวกเขาจะ racists . พวกเขาโกหกคุณ เหล่านี้มากขี้ขลาด ไม่ต้องหลอก

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]


 • administrators

  apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian - kw Anthony Cappola - New Jersey candidate continues campaign despite bigoted book [2015] [usa] [final]+.pdf

   

  New Jersey candidate continues campaign despite bigoted book - NY Daily News:
  http://www.nydailynews.com/news/politics/new-jersey-candidate-continues-campaign-bigoted-book-article-1.2406062

   

  Notes

  New Jersey assembly candidate continues to campaign despite bigoted book

  The decision by Anthony Cappola — who wrote the self-published book, ‘Outrageous!’ in 2003

  The fallout began when his book — which included hate speech aimed at women and many different ethnic and racial groups — went public.

  “I’m not that person. I’ve actually never been that person. I’m not a homophobe, I’m not anti-Semitic, not anti-Asian,” he told Politico New Jersey.

  "My wife is Asian. My son is Korean.

  Note: Anthony Cappola is a Caucasian man.

   


   

  CnZyvKW.jpg
  tz16poa.jpg

   


   

  Chinese

  Anthony Cappola是一名政治家。 他写了一本书。 这本书被称为离谱。 这本书是在2003年创建的。该书包含了很多针对女性的种族主义。 那本书袭击了少数民族。

  安东尼卡波拉是一名高加索人。 他来自美国。 他的妻子是亚洲人。

  安东尼卡波拉说:

  我不反对同性恋者。 我不反对犹太人。 我不反对亚洲人。

  安东尼卡波拉说我的妻子是亚洲人。 她是韩国人。 我的儿子是欧亚人。

  注:这是种族主义者常见的借口。 这些高加索人假装不是种族主义者。 他们说他们的妻子是亚洲女人。 不要被欺骗。

   


   

  Korean

  Anthony Cappola는 정치가입니다. 그는 책을 썼다. 이 책은 어이 어스 (Outrageous)라고 불린다. 그 책은 2003 년에 만들어졌습니다. 그 책에는 여성에 대한 인종 차별이 많이 포함되어있었습니다. 그 책은 민족을 공격했다.

  Anthony Cappola는 백인 남성입니다. 그는 미국 출신이다. 그의 아내는 아시아 인입니다.

  Anthony Cappola는 말합니다 :

  나는 동성애에 반대하지 않습니다. 나는 유대 민족을 반대하지 않는다. 나는 아시아 사람들을 반대하지 않습니다.

  Anthony Cappola는 제 아내가 아시아 인이라고 말합니다. 그녀는 한국어입니다. 내 아들은 유라시아 인이다.

  참고 : 이것은 인종 차별 주의자들에 의한 공통된 변명입니다. 이 백인 남성들은 인종 차별적 인 척하지 않습니다. 그들은 아내가 아시아 여성이라고 말합니다. 속지 마.

   


   

  Japanese

  アンソニー・カッポラは政治家です。 彼は本を書いた。 この本は「暴れる」と呼ばれています。 その本は2003年に作られた。その本は女性に対する多くの人種差別主義を含んでいた。 その本は民族を攻撃した。

  Anthony Cappolaは白人男性です。 彼はアメリカ出身です。 彼の妻はアジア人です。

  Anthony Cappolaさんのコメント:

  私は同性愛者に対するものではない。 私はユダヤ人に反していません。 私はアジア人に反対していません。

  Anthony Cappolaは私の妻がアジア人だと言います。 彼女は韓国人です。 私の息子はユーラシア人です。

  注:これは人種差別主義者による共通の言い訳です。 これらの白人の男性は人種差別主義者ではないふりをする。 彼らは妻がアジアの女性だと言う。 だまされてはいけません。

   


   

  Vietnamese

  Anthony Cappola là một nhà chính trị. Ông đã viết một cuốn sách. Cuốn sách được gọi là Outrageous. Đó là cuốn sách được tạo ra trong năm 2003. Đó là cuốn sách chứa đựng rất nhiều phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ. Đó là cuốn sách tấn công người dân dân tộc.

  Anthony Cappola là một người đàn ông da trắng. Ông là từ Mỹ. Vợ ông là người gốc châu á.

  Anthony Cappola ông:

  Tôi không phải là một đối với những người đồng tính. Tôi không chống lại người Do Thái. Tôi không chống lại người châu á.

  Anthony Cappola nói vợ tôi là Châu á. Cô là Hàn Quốc. Con trai tôi là á-Âu.

  Lưu ý: Đây là một lý do phổ biến của phân biệt chủng tộc. Những người đàn ông da trắng giả vờ không được phân biệt chủng tộc. Họ nói rằng vợ của mình là một người phụ nữ châu á. Không bị lừa gạt.

   


   

  Filipino-tagalog

  Si Anthony Cappola ay isang politiko. Nagsulat siya ng isang libro. Ang aklat ay tinatawag na Mapangahas. Ang aklat na iyon ay nilikha noong taong 2003. Ang aklat na iyon ay naglalaman ng maraming rasismo laban sa mga kababaihan. Inanyayahan ng aklat na iyon ang mga etnikong tao.

  Si Anthony Cappola ay isang lalaking Caucasian. Siya ay mula sa Amerika. Ang kanyang asawa ay Asyano.

  Sinabi ni Anthony Cappola:

  Hindi ako isang laban sa mga homoseksuwal na tao. Hindi ako laban sa mga Hudyo. Hindi ako laban sa mga taga-Asya.

  Sinabi ni Anthony Cappola na ang aking asawa ay Asyano. Siya ay Koreano. Ang aking anak na lalaki ay Eurasian.

  Tandaan: Ito ay isang pangkaraniwang dahilan ng mga racists. Ang mga lalaking Caucasian ay nagkukunwaring hindi racist. Sinasabi nila na ang kanilang asawa ay isang babaeng taga-Asya. Huwag malinlang.

   


   

  Khmer

  លោក Anthony Cappola គឺជាអ្នកនយោបាយ។ គាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានគេហៅថា Outrageous ។ សៀវភៅនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2003 ។ សៀវភៅនោះមានជាតិសាសន៍ជាច្រើនប្រឆាំងនឹងស្ត្រី។ សៀវភៅនោះបានវាយប្រហារជនជាតិភាគតិច។

  លោក Anthony Cappola គឺជាជនជាតិស្បែកស។ គាត់មកពីអាមេរិច។ ភរិយារបស់គាត់ជាជនជាតិអាស៊ី។

  លោក Anthony Cappola មានប្រសាសន៍ថា:

  ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងនឹងភេទដូចគ្នាទេ។ ខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងនឹងពួកយូដាទេ។ ខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីទេ។

  លោក Anthony Cappola និយាយថាប្រពន្ធខ្ញុំជាជនជាតិអាស៊ី។ នាងជាជនជាតិកូរ៉េ។ កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាអ៊ុយរ៉ាសៀ។

  ចំណាំ: នេះគឺជាការដោះសារជាទូទៅដោយអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ បុរសជនជាតិស្បែកសទាំងនេះធ្វើពុតជាមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍។ ពួកគេនិយាយថាប្រពន្ធរបស់ពួកគេគឺជាស្ត្រីអាស៊ី។ កុំត្រូវបោកបញ្ឆោត។

   


   

  Lao

  Anthony Cappola ແມ່ນນັກການເມືອງ. ລາວຂຽນຫນັງສື. ຫນັງສືເຫຼັ້ມນີ້ເອີ້ນວ່າ Outrageous. ປື້ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນປີ 2003. ຫນັງສືນັ້ນມີຫຼາຍ racism ຕໍ່ແມ່ຍິງ. ປຶ້ມນັ້ນໄດ້ໂຈມຕີປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າ.

  Anthony Cappola ແມ່ນຜູ້ຊາຍ Caucasian. ລາວແມ່ນມາຈາກອາເມລິກາ. ພອນລະຢາຂອງລາວແມ່ນອາຊີ.

  Anthony Cappola ກ່າວວ່າ:

  ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແມ່ນປະຊາຊົນຕ້ານ homosexual. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕໍ່ປະຊາຊົນອາຊີ.

  Anthony Cappola ເວົ້າວ່າພັນລະຍາຂອງຂ້ອຍແມ່ນອາຊີ. ນາງເປັນພາສາເກົາຫຼີ. ລູກຊາຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນ Eurasian.

  ຫມາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນຂໍ້ແກ້ຕົວທົ່ວໄປໂດຍ racists. ຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າບໍ່ມີ racist. ພວກເຂົາເວົ້າວ່າພັນລະຍາຂອງພວກເຂົາແມ່ນແມ່ຍິງອາຊີ. ຢ່າຫລອກລວງ.

   


   

  Thai

  แอนโทนี่ cappola เป็นนักการเมือง เขาเขียนหนังสือ หนังสือเล่มนี้เรียกว่า อุกอาจ หนังสือที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2003 หนังสือที่มีอยู่มากมายของการเหยียดเชื้อชาติ กับผู้หญิง หนังสือเล่มนั้นทำร้ายคนชาติพันธุ์ .

  แอนโทนี่ cappola เป็นผิวขาวผู้ชาย เขามาจากอเมริกา ภรรยาของเขาเป็นชาวเอเชีย

  แอนโทนี่ cappola says :

  ผมไม่ได้ต่อต้านเกย์คน ผมไม่ได้ต่อต้านชาวยิว . ผมไม่ได้ต่อต้านคนเอเชีย

  แอนโทนี่ cappola บอกว่าภรรยาเอเชีย เธอเป็นคนเกาหลีจริงๆ ลูกชายของยูเรเซีย

  หมายเหตุ : นี้เป็นข้ออ้างที่พบโดย racists . คนผิวขาวเหล่านี้หลอกว่าไม่ใช่พวกเหยียดผิว เขาบอกว่าภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงเอเชีย ไม่ต้องหลอก

   


   

  Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

   


   

  tags: afwm achievement - my wife gf is Asian, apology - gaslight and afwm achievement - my wife gf is Asian, [usa]



Looks like your connection to AsianSoul was lost, please wait while we try to reconnect.